Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 1Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 2

Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty

[ wystawa ]
Zarówno Wolfsburg, jak i Nowa Huta to miasta robotnicze zaprojektowane na desce kreślarskiej. Zaliczają się do nielicznych miast utworzonych od podstaw w XX wieku w Europie. To miasta - symbole, miejsca, w których realizowano ideologiczne założenia światopoglądu społecznego, ekonomicznego i urbanistycznego związanego z erą przemysłową. Przemiany społeczno-polityczne, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad w obydwu krajach, zmieniły radykalnie oblicza tych miast, które teraz ewoluują w dwóch różnych kierunkach.

W obydwu miastach zostanie zaprezentowana wystawa „Futuryzm miast przemysłowych - Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty”, która w sposób interdyscyplinarny przedstawi historię i teraźniejszość obu miast poprzez pryzmat przemiany „kultu pracy” i stworzy nowe widoki na przyszłość.
Wolfsburg i Nowa Huta będą świętować jubileusz stuletniego istnienia w 2038 i 2049 roku. Idea wystawy polega na tym, aby wyprzedzić te rocznice i z tej fikcyjnej perspektywy przyszłości spojrzeć na stulenią historię obydwu miast. Ta wyimaginowana perspektywa stworzy warunki do dyskusji na temat zmiany charakteru kultury pracy mieszkańców, mobilności, ekologii, przemian społecznych jak i perspektyw rozwoju obu miast.

W ramach projektu zorganizowana zostanie wymiana między polskimi i niemieckimi artystami oraz ekspertami z obydwu krajów.
Tematem planowanych dyskusji, na które zaproszeni zostaną również mieszkańcy miast, będą m. in.: przyszłe pojęcia pracy i formy społeczne.
Efekty tych rozmów staną się tematami prac artystycznych. Wspólna praca i zdobyte przy okazji doświadczenia pogłębią wzajemne zrozumienie. Niewykluczone, że przy okazji pojawią się nowe idee odnośnie pojęcia pracy, których znaczenie sięgnie dużo dalej niż tylko lokalnie czy bilateralnie.

Katalog wystawy/reader
„Futuryzm miast przemyslowych – 10 lat Nowej Huty i Wolfsburga“
Pod redakcją: Martina Kaltwassera, Ewy Majewskiej i Jakuba Szredera
Wydawnictwo: Korporacja Ha!Art, Kraków we współpracy z Revolver Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt nad Menem

miejsce imprezy
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Nowa Huta
terminy imprezy
Wolfsburg: 10 grudzień 2005 – 19 luty 2006
Nowa Huta: 14 październik – 12 listopad 2006
instytucje uczestniczące
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Kraków-Nowa Huta
Instytut Goethego w Krakowie
temat:
Miasta pełne uroku i miejsca upiorne
Praca, niepraca
projekty na ten temat:
Elektropopklub
[ Elektroniczna muzyka i sztuka w Bytomiu i Wolfsburgu ]
Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig
[ Oblicza architektonicznego modernizmu w Gdańsku, Sopocie i Lipsku: wystawa ]
Pułapka na myszy
[ Międzynarodowa konferencja o postawach wobec instytucji we współczesnych praktykach kuratorskich ]
Ewa Partum: Legalność przestrzeni
[ Prace 1965–2005 ]
Skarbek
[ Teatr między sztukami plastycznymi i tańcem ]

koncepcja
Martin Kaltwasser, Jakub Szreder