miejsca

Büro Kopernikus jest aktywne nie tylko w dużych centrach miejskich, w Niemczech i Polsce – w równie dużym stopniu interesuje go życie artystyczne i kulturalne na prowincji, w mniej znanych miejscach. Ponieważ nie tylko takie metropolie jak Warszawa czy Berlin są punktem wyjścia artystycznej działalności...

Aby uzyskać bliższe informacje o miejscach i projektach, kliknij myszką na „gwiazdki".