instytucje

B

Büro für urbane Projekte, Lipsk
Büro für urbane Projekte opracowuje koncepcje i plany urbanistyczne oraz uczestniczy w ich realizacji. Jego główne pole działań stanowią przeważnie obszary w trakcie transformacji. Wspólnie ze zleceniodawcami i partnerami poszukuje przesłanek przestrzennych, gospodarczych i społecznych, oryginalnych profilów rozwoju, imponujących widoków oraz zrozumiałego języka. W swoich koncepcjach i planach, w ramach badań miejskich, czy też w projektach kulturalnych i publikacjach rozpatruje swoje poglądy i doświadczenia zdobyte podczas pracy nad projektami przemiany miast i regionów.
strona internetowa
Bundeszentrale für politische Bildung
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb (Federalna Agencja Oświaty Politycznej) została założona w 1952 roku jako instytucja państwowa w sektorze przedsiębiorstw przy urzędzie Federalnego Ministerstwa spraw wewnętrznych. Jej głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy wśród ludności na tematy polityczne, jak również wzmocnienie świadomości społeczeństwa demokratycznego i gotowości do współpracy. Oferta bpb obejmuje książki, wydawnictwa multimedialne jak również strony internetowe, kongresy, podróże badawcze, konkursy i wystawy. Merytorycznie praca bpb koncentruje się na kwestiach historycznych i aktualnych z zakresu polityki, gospodarki, społeczeństwa i kultury. Multiplikatorami politycznej oświaty są grupy docelowe, niejednokrotnie też wszyscy zainteresowani obywatele. Dla dzieci i młodzieży stworzono specjalną ofertę.
projekt › Polska kontra Niemcy
strona internetowa
BWA - Galerie Sztuki Współczesnej, Wrocław
BWA Wrocław-Galerie Sztuki Współczesnej to instytucja kultury, finansowana przez Gminę Wrocław, która zajmuje się przede wszystkim organizacją wystaw sztuki współczesnej w kraju i za granicą, działalnością promocyjną i edukacją w zakresie wszystkich mediów sztuki. BWA we Wrocławiu to trzy wyspecjalizowane przestrzenie wystawiennicze: Galeria Awangarda, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Galeria Design. Instytucja jest otwarta na współpracę z artystami i niezależnymi kuratorami.
strona internetowa
Bytomskie Centrum Kultury
Bytomskie Centrum Kultury (BCK) jest nowoczesną instytucją non-profit, dotowaną z funduszy państwowych. Główną dziedziną jej działalności jest organizacja projektów kulturalnych i artystycznych z różnych dziedzin (performance teatralne, teatr, muzyka i festiwale muzyczne, koncerty, wystawy, warsztaty oraz różne wydarzenia interdyscyplinarne). BCK zajmuje się również organizowaniem projektów w zakresie edukacji kulturalnej, jak również popularyzacją kultury i działalności artystycznych. Ponadto Bytomskie Centrum Kultury prowadzi Galerię Kronikę, która specjalizuje się w wystawach sztuki współczesnej i zaliczana jest do najbardziej interesujących galerii w Polsce. W ostatnich latach BCK zajmuje się rozwojem współpracy międzynarodowej, współorganizując projekty z innymi instytucjami w Polsce i zagranicą. Działalność BCK skierowana jest do mieszkańców regionu (Śląsk) i bezpośrednio odnosi się do konkretnych potrzeb różnych grup społecznych i wiekowych. BCK cieszy się uznaniem wśród artystów, krytyków sztuki oraz publiczności, którzy ją chętnie odwiedzają.
projekt › Skarbek
strona internetowa

C

Centrum Sztuki i Technologii Mediów, Karlsruhe
Centrum Sztuki i Technologii Mediów obejmuje dwa muzea: Museum für Neue Kunst (Muzeum Sztuki Współczesnej), Medienmuseum (Muzeum Mediów) oraz cztery instytuty badawcze: Institut für Bildmedien (Instytut Mediów Wizualnych), Institut für Musik und Akustik (Instytut Muzyki i Akustyki), Filminstitut (Instytut Filmowy) i Institut für Medien und Wirtschaft (Instytut Mediów i Gospodarki). To ogromne skupisko kultury i wiedzy pełni funkcje sejsmograficzne w Niemczech w kwestii rozwoju mediów i ich wpływu na społeczeństwo. Stąd też wystawa „Die Algorithmische Revolution” zajmuje się faktem praktycznego braku dziedziny życia społecznego, którą nie przenikałyby algorytmy. Prezentowane w Medienmuseum prace sięgają od OpArtu, kinetykę, Arte programmata, Fluxus i Happening aż do aktualnej sztuki Software, alegorytmetycznej sztuki w sieci oraz najnowszych eksploracji algorytmicznych literatury i muzyki. Museum für Neue Kunst co roku prezentuje spektakularne prezentacje związane ze zbiorami Centrum Sztuki i Technologii Mediów w zależności od tematu wystawy.
projekt › Radio_Copernicus
strona internetowa
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest narodową instytucją kultury istniejącą od 1985 roku i finansowaną przez polskie Ministerstwo Kultury. Mieści się w zrekonstruowanym w latach 70. Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki współczesnej. Realizuje wystawy, prezentacje teatru wizualnego, tańca, performanców, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki video, warsztaty twórcze oraz interdyscyplinarne zdarzenia artystyczne. W roku odbywa się tu ponad 50 wystaw, 300 wydarzeń teatralnych, muzycznych, multimedialnych oraz programów związanych z literaturą współczesną.
projekt › 1,2,3... Avant-Gardes
strona internetowa

D

Deutscher Musikrat, Bonn
Projekt użyteczności publicznej sp.z o.o.
Projekty promujące muzykę współczesną
Projekty promujące muzykę współczesną zajmują się rozpowszechnianiem niemieckiej muzyki współczesnej w kraju i za granicą. Celem jest podążanie za nurtem muzyki współczesnej, elastyczne reagowanie na innowacyjne koncepcje i odważne przedsięwzięcia oraz promowanie i prezentowanie pracy artystów, którzy przyczyniają się do kreatywnego postępu kultury muzycznej. Powyższe cele realizowane są poprzez różne koncepcje projektów.
projekt › Ensemble Modern na festiwalu „Warszawska Jesień“
strona internetowa

E

Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg
Edith-Ruß-Haus für Medienkunst to instytucja zajmująca się sztuką medialną. Swoje powstanie fundacja zawdzięcza radczyni Edith Maria Ruß, która powierzyła miastu Oldenburg swój majątek wraz z zobowiązaniem, aby utworzyć w nim dom „dla sztuki w okresie przejściowym na przełomie dwóch tysiącleci”. Instytucja wraz ze swym profilem stanowi swoisty fenomen w północnych Niemczech. W regularnie organizowanych wystawach prezentowane są tu innowacyjne i eksperymentalne postawy sztuki współczesnej. Prezentacje, rozmowy artystów, program stypendialny i warsztaty z zakresów mediów, sztuki i pedagogiki kształtują publiczną dyskusję na temat sztuki medialnej, tak samo jak liczne regionalne i ponadregionalne kooperacje.
projekt › Ambassadors – program badawczy
strona internetowa
Ensemble Modern, Frankfurt nad Menem
Ensemble Modern (EM) zostało założone w 1980 roku w Niemczech. Dziś zaliczany jest do światowej czołówki grup muzyki nowoczesnej. Od 1985 roku na stałe ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem. W chwili obecnej skupia 20 solistów z Argentyny, Australii, Bułgarii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Indii, Japonii, Polski i Szwajcarii. Ensemble Moderne wyróżnia wyjątkowa metoda pracy i organizacji, imponujący programowy skład zespołu, który obejmuje teatr muzyczny, projekty taneczno-video, muzykę kameralną, koncerty zespołowe i na orkiestrę.
Każdego roku muzycy przygotowują około 70. utworów w ścisłej współpracy z kompozytorami, w tym 20 prapremier. Ponadto rocznie Ensemble Modern daje około 100 koncertów na renomowanych festiwalach i scenach od Oslo po Rzym, od Japonii po USA. W 2003 roku Kulturstiftung des Bundes (Niemiecka Federalna Fundacja Kultury) ogłosiła Ensemble Modern jedną z „pochodni“ współczesnej kultury w Niemczech. Dlatego też od 2004 roku przez pięć lat otrzymuje regularne wsparcie finansowe przyznane przez federację, które pomaga w realizacji dwóch ważnych projektów Ensemble Modern: Ensemble Modern Orchestra i Międzynarodową Akademię Ensemble Modern.
Ensemble Modern jest finansowany przez Kulturstiftung des Bundes jak również przez Deutsche Ensemble Akademie e.V., miasto Frankfurt, bundesland Hessen, GEMA-Stiftung i GVL. Partnerem medialnym Ensemble Modern jest radio hr2.
projekt › Ensemble Modern na festiwalu „Warszawska Jesień“
strona internetowa
Experimentale e.V., Lipsk
Experimentale e.V to stowarzyszenie, w którego skład wchodzi pięć instytucji i grup z Lipska. Wspólnie zainicjonowali projekt „Heimat Moderne“, którego celem jest ukazanie obecnego znaczenia dziedzictwa modernizmu dla tożsamości Lipska, pod względem architektonicznym, społecznym oraz kulturowym. W projekcie uczestniczą następujące instytucje:
Büro für Urbane Projekte – zajmuje się koncepcjami planowania miasta i regionu przede wszystkim w Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii. Forum Zeitgenössische Musik Leipzig (FZML) to z kolei stowarzyszenie, które rozumie się jako skupisko różnych aktywności związanych z twórczością muzyki współczesnej. Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) stanowi przestrzeń wystawienniczą dla współczesnej sztuki i jest muzeum sztuki tworzonej po 1945 roku. Fundacja jest finansowana przez Saksonię, miasto Lipsk i mecenasów galerii. General Panel to kooperacja lipskich artystek i artystów oraz naukowców związanych z architekturą, planowaniem miasta i przestrzeni, socjologią, fotografią, sztuką plastyczną i publicystyką. W skład grupy wchodzą Thomas Fichtner, Jens Fischer, Katja Heinecke, Reinhard Krehl, Anne König, Silke Steets, Jan Wenzel i Kai Wenzel. raum4 to natomiast platforma zajmująca się artystyczną dyskusją z codziennością.
projekt › Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig
strona internetowa