inicjator

Kulturstiftung des Bundes (Niemiecka Federalna Fundacja Kultury) została założona w 2002 r. przez federalny rząd Niemiec w celu wspierania projektów artystycznych i kulturalnych w międzynarodowym kontekście. Intencją Fundacji jest wypracowywanie i wspieranie nowych form artystycznych w różnych dziedzinach sztuki.
Obok „ogólnego wspierania projektów”, o które mogą ubiegać się także zagraniczni wnioskodawcy, Fundacja koncentruje swą działalność na kilku obszarach tematycznych takich jak: „Sztuka i miasto”, „Kulturalne aspekty zjednoczenia Niemiec”, „Kulturalne wyzwanie 11 września”, „Migracja” i wreszcie „Europa Środkowa i Wschodnia”. Do tego ostatniego tematu należy projekt Büro Kopernikus.
Kolejna inicjatywa Kulturstiftung des Bundes po polsko-niemieckich projektach kulturalnych to „bipolar – polsko-węgierskie projekty kulturalne”, która wspiera współpracę niemiecko-węgierską w latach 2006/2007.

Więcej na temtat Kulturstiftung des Bundes można znaleźć na stronie internetowej: www.kulturstiftung-bund.de.

Logo der Kulturstiftung des BundesBüro Kopernikus jest zrealizowane w ramach Stowarzyszenia relations e.V. Berlin, Stowarzyszenie wspierania wymiany kulturalnej w zachodzie i wschodzie Europy.

Inne projekty, które powstały z inicjatywy Niemieckiej Federalnej Fundacji Kultury i są realizowane przez Stowarzyszenie relations e.V.:

relations
strona internetowa
bipolar
niemiecko-węgierskie projekty kulturalne
strona internetowa