Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 1Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 2

Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty

[ dokumentacja ]
Katalog towarzyszący wystawie „Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty” mogą Państwo pobrać tutaj w formacie pdf.


Wolfsburg
Martin Kaltwasser w katalogu towarzyszącym wystawie „Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty”

Wolfsburg– kiedyś fragment »narodowosocjalistycznego wzorcowego miasta« – stał się w młodej Republice Federalnej miejscem bezprecedensowego powojennego cudu gospodarczego, wywołanego przez sukces fabryki Volkswagena.
Dzisiaj Wolfsburg uchodzi za typowy przykład urbanistycznego modernizmu, utworzonego najpierw dla określonego stylu życia (małe rodziny), wewnątrz ustalonej struktury zarobkowej (rejon przemysłowy), który przetrwał dotychczas prawie bez szwanku w szczęściu i dobrobycie … (dalej w formacie pdf)


Nowa Huta
Maciej Miezian w katalogu towarzyszącym wystawie „Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty”

Nowa Huta została wybudowana jako dzielnica Krakowa obsługująca olbrzymi kombinat metalurgiczny, który pierwotnie nosił miano Włodzimierza Lenina. Zakład ten obejmował swoim zasięgiem 1000 ha powierzchni, produkował 7 mln ton stali rocznie i zatrudniał ok. 40 tys. ludzi. Dziś, po przemianach własnościowych, stanowi własność Mittal Steel Poland S.A., zatrudnia ok. 8 tys. ludzi i produkuje jedynie 1,5 mln ton stali.
Nowa Huta obok odbudowy Warszawy stanowiła najbardziej priorytetową inwestycję w powojennej Polsce. W latach 80-tych nastąpiło załamanie ekonomiczne i kombinat im. Lenina oprócz Stoczni Gdańskiej stał się najważniejszym bastionem NSZZ »Solidarność«. Dochodziło tu do licznych starć z siłami komunistycznej milicji. Byli zabici i ranni.
Po 1989 r. Nowa Huta stała się wzorem prywatyzacji dla innych zakładów w Polsce. Niestety, z powodów rynkowych musiano zamknąć liczne wydziały, a wielu ludzi straciło pracę.
W latach 90-tych XX w. Nowa Huta z kwitnącej dzielnicy przemysłowej, stanowiącej przedmiot dumy komunistycznej władzy, stała się miejscem opuszczonym i zaniedbanym. Wysokie bezrobocie, zaawansowany wiek mieszkańców tzw. »starej « Nowej Huty oraz brak właściwej reakcji ze strony władz miasta doprowadziły do zapaści ekonomicznej.
Dziś Nowa Huta czeka na swoją kolejną szansę, a rodzące się na jej terenie inicjatywy społeczne pozwalają mieć nadzieję, że miejsce to ponownie się odrodzi … (dalej w formacie pdf)


Symulacja w Nowej Hucie: drogi wyjścia z kryzysu reprezentacji pewnego miasta
Łukasz Stanek

Nowa Huta – „pierwsze socjalistyczne miasto w Polsce” – przemienia się w czasie ostatnich 15 lat z miasta produkcji w miasto konsumpcji. Kurczeniu się kombinatu metalurgicznego odpowiada wysyp hipermarketów i kompleksów rozrywkowych. Ale produkcja w Nowej Hucie nie ograniczała się do huty im. Lenina; socjalistyczny reżim zapewniał popyt nie tylko na stal, ale także na drugi nowohucki produkt: prasowe i filmowe reprezentacje szczęśliwego socjalistycznego miasta. Po 1989 roku Nowa Huta przekształca się z producenta w konsumenta swoich własnych reprezentacji, które są wykorzystywane w kampanii promocyjnej miasta i koncepcji muzeum miejskiego, ale także mają decydujące znaczenie dla decyzji o komunalnych inwestycjach w tej części Krakowa, kształtują dyskusję o przestrzeni Nowej Huty (np. w ramach IX Biennale Architektury w 2002 roku) i są istotnym kontekstem dla szeregu inwestycji architektonicznych w mieście (nie tylko kościołów, ale także budynków mieszkalnych i przestrzeni publicznych). Uwikłanie medialnych reprezentacji miasta w sfery polityki kulturalnej, turystyki, ekonomii, architektury i ich wpływ na doświadczanie i używanie przestrzeni miasta powodują, że reprezentacje Nowej Huty stają się tematem i tworzywem także w praktyce artystycznej.
Medialne reprezentacje Nowej Huty, modelowego projektu PRL, były od czasu powstania miasta ważnym czynnikiem wpływającym na przemiany przestrzeni miejskiej i sposoby jej używania … (dalej w formacie pdf)
miejsce imprezy
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Nowa Huta
terminy imprezy
Wolfsburg: 10 grudzień 2005 – 19 luty 2006
Nowa Huta: 14 październik – 12 listopad 2006
instytucje uczestniczące
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Kraków-Nowa Huta
Instytut Goethego w Krakowie