Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 1

Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty

[ Nowa Huta ]

Nowa Huta


Wystawa w miejscach publicznych Nowej Huty
14. październik - 12. listopad 2006
uczestnicy: Daniel Banaczek, Folke Köbberling, Pia Lanzinger, Raumlabor Berlin, Robert Rumas, Janek Simon
wernisaż: 14. październik 2006, godz. 13:00
róg Placu Centralnego I Alei Róż, Nowa Huta
kuratorska prezentacja wystawy w przestrzeni publicznej Nowej Huty z udziałem uczestniczących artystów

Nowa Huta była projektowana jako „miasto przyszłości”, którego budowa była jednak zawsze odkładana „na potem”. „Świetlana przyszłość” była częścią jej założycielskiego mitu. Stanowi ona nigdy nie zrealizowaną obietnicę, manipulację, utopijne marzenie ery przemysłowej. W tkance miasta zbiegają się sploty tych przeszłych obietnic, urwanych wątków, codziennego zabiegania, nadziei na przyszłość paradoksalnie połączonej z obawą co do jej kształtu.

W tej zagmatwanej plątaninie poruszają się artyści, podejmują wątki, wskazują na niezrealizowane możliwości, łamią perspektywy, tworzą dziury w czasie. Odczarowują przyszłość. Poprzez swoje instalacje i obiekty konfrontują oni to, co jest z tym, co być może, albo z tym, jak być nie powinno. Wszystkie te artystyczne realizacje wplątują się w place, ulice, fasady, sklepy, kina Nowej Huty. Na małą i dużą skalę ingerują w jej rzeczywistość, pochylają się nad nią z mikroskopem, którego sfałszowana data produkcji mówi „Rok 2049”.


Wystawa w Łaźni Nowej
14. październik - 12. listopad 2006
uczestnicy: Bernd Rodian, Daniel Banaczek, Folke Köbberling, Pia Lanzinger, Robert Rumas, Rafał Jakubowicz, Silke Riechert, Neil Cummings oraz Marysia Lewandowska, Modulorbeat
wernisaż: 14. październik 2006, godz. 18:30
Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, Nowa Huta
godz. 19:00 prezentacja cyklu fotograficznego o Wolfsburgu, Bernd Rodrian
godz. 19:30 wykład „Meshwork Markets”, Neil Cummings
godz. 20:30 koncert otwarcia, Günter Reznicek, „Nova Huta"

Zestawienie dwóch miast – Wolfsburga i Nowej Huty – jest podstawowym założeniem projektu. Dzięki niemu możliwe jest wyjście poza lokalne konteksty i sformułowanie bardziej istotnych refleksji związanych z globalnymi procesami, które na nie wpływają. Wolfsburg, kwatera główna Volkswagena, Miasto samochodów wkracza w erę postprzemysłową z zupełnie innej pozycji niż czyni to Nowa Huta. Jednak dopiero ich porównanie pozwala na zauważenie i zbadanie globalnej dialektyki, która kształtuje współczesny świat i jego przyszłość. Wiele wątków obecnych w realizacjach w przestrzeni publicznej w Nowej Hucie, pozostałaby prawdopodobnie niezauważona, gdyby nie to zestawienie. Dlatego tak istotną częścią projektu będzie prezentacja Wolfsburga w Nowej Hucie.


Program towarzyszący projektowi w Nowej Hucie


Futuryzm miast przemysłowych
Cykl wykładów w Instytucie Goethego w Krakowie
13. i 26. październik 2006
uczestnicy: Axel Schildt, Piotr Winskowski, Albrecht Göschel

W trakcie trwania nowohuckiej wystawy odbędzie się cykl wykładów przygotowany we współpracy z Instytutem Goethego, który poruszać będzie zagadnienia kluczowe dla całego projektu. U samych jego początków leży interdyscyplinarność, chęć do badania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości obydwu miast z użyciem wielu różnych metod. Cykl wykładów nie ma na celu tylko stworzenia tła do recepcji wystawy, tylko jest autonomicznym kanałem transmitującym wiedzę o obydwu miastach. Zaproszeni teoretycy są uznanymi w swoich dziedzinach ekspertami od historii społecznej, historii i teorii architektury, urbanistyki, geografii społecznej i ekonomii.
terminy:
13. październik 2006, godz. 18:00
Axel Schildt i Piotr Winskowski: Architektura lat 50-tych. Porównanie architektury Republiki Federalnej Niemiec i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
26. październik 2006, godz. 18:00
Albrecht Göschel: Miasto 2030. Wizje urbanistyczne i utopie na przykładzie Wolfsburga


„100 lat Nowej Huty “
Celebracja (fikcyjnej) rocznicy miasta
przeprowadzana przez Łaźnię Nową 14. październik 2006

Pod tym hasłem Łaźnia Nowa organizuje święto, które swoim zasięgiem ma obejmować całą dzielnicę. Jest ono autorską odpowiedzią grupy artystów zgromadzonych wokół Teatru na tematykę „Futuryzmu Miast Przemysłowych”. Jest też próbą wyjścia w kierunku mieszkańców dzielnicy i zaproponowania im szeregu atrakcji powszechnie kojarzonych z obchodami okrągłych rocznic miast. Próbą obudzenia entuzjazmu i rozpowszechnienia świątecznej atmosfery. Tym ciekawszą, że zorientowaną na rocznicę, która będzie miała miejsce dopiero w odległej przyszłości. Wszystkie organizowane gry, zabawy, konkursy, parady, przedstawienia, happeningi i koncerty („Proletaryat" oraz „WU HAE" z Nowej Huty) będą odbywać się z myślą o przyszłości Nowej Huty, zachęcając mieszkańców do jej kształtowania.


Futuryzm miast przemysłowych
panel dyskusyjny
15. październik 2006, godz. 18:00
Instytut Goethego w Krakowie, Rynek Główny 20

W dzień po otwarciu wystawy odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem artystów, teoretyków i redaktorów publikacji podsumowującej projekt, który został przygotowany w kooperacji z Instytutem Goethego w Krakowie. Jego celem będzie konfrontacja wielu odmiennych perspektyw i metod, za pomocą których patrzy się na Wolfsburg i Nową Hutę, próbując analizować ich historię, teraźniejszość i przyszłość. Czym innym jest bowiem teoretyczny ogląd z lotu ptaka, a czym innym artystyczne wnikanie w tkankę miasta. Są to często zupełnie odmienne sposoby czytania tekstów miasta. Tym bardziej interesująca jest wymiana doświadczeń, konfrontacja perspektyw, próba znalezienia rozbieżności i części wspólnych. A także, oczywiście, ich przedstawienie na forum publicznym. Panel ten będzie jednocześnie prezentacją książki, która łączyć będzie w sobie funkcje katalogu artystycznego i antologii tekstów teoretycznych, a która ukaże się w listopadzie 2006 roku nakładem krakowskiego wydawnictwa Ha!art we współpracy z wydawnictwem Verlag für moderne Kunst (Norymberga).


Przyszłość pracy
Seminarium organizowane we współpracy z Korporacją Ha!Art
28.-29. październik 2006
Bunkier Sztuki, Kraków, Plac Szczepański 3a

Częścią dodatkowego programu wystawy będzie otwarte dla publiczności sympozjum, którego głównym zagadnieniem będzie przyszłość pracy. W trakcie dwóch dni dyskusji, prezentacji i paneli będzie przedyskutowanych wiele zagadnień związanych z tym gorącym tematem. Zostaną poruszone takie tematy jak: status pracy we współczesnym świecie, globalny podział pracy, zanikanie czy wyzwolenie pracy jako wynik rozwoju technologicznego, globalny rynek i nierówny podział dochodów z produkcji. To zarysowanie pola tematycznego będzie służyć przede wszystkim do szukania pozytywnych alternatyw dla dominującego obecnie systemu ekonomicznego. Bardzo ważny dla całego seminarium będzie ten aspekt przyszłości i myślenia w nowych kategoriach o sposobach organizacji pracy. Konieczność znalezienia nowych scenariuszy rozwoju jest szczególnie widoczna w takich miejscach, jak Nowa Huta, dla których ich wytworzenie jest po prostu warunkiem przetrwania.


wystawa w przestrzeni publicznej Nowej Huty i w obiektach Łaźni Nowej, cykl wykładów, panele dyskusyjne i seminaria

Wystawa w Nowej Hucie i rozbudowany program towarzyszący podsumowują ponad dwuletnią pracę nad projektem. W trakcie przygotowań grupa artystów, teoretyków i społecznych aktywistów postawiła sobie ambitny cel: spojrzeć na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obydwu miast z perspektywy ich stulecia. Stulecia, które w rzeczywistości nadejdzie w 2038 roku w Wolfsburgu i w 2049 roku w Nowej Hucie. Z tej wyobrażonej perspektywy obecne dramatyczne zmiany, których te miasta doświadczają, stają się jedynie epizodem w ich historii. Wymusza ona postawienie szeregu pytań o ich dalszą ewolucję i sformułowanie wielu wątpliwości odnośnie ich obecnego kształtu i sytuacji, w której się znajdują. Droga do tego wiedzie jednak przez analizę ich historycznych korzeni i związanych z nimi uwarunkowań w skali globalnej.
Stuletnia perspektywa sprzyja odczarowaniu przyszłości. Skłania ona do porzucenia powtarzanego na okrągło sloganu TINA (There Is No Alternative), którego główną funkcją jest usprawiedliwianie obecnego stanu rzeczy. Z tej perspektywy można, a wręcz trzeba mówić o wielości dróg rozwoju i możliwych scenariuszy przyszłości. Ich wybór nie jest z góry przesądzony, a kształt przyszłości wciąż pozostaje otwarty, odpowiedzialność pozostawiając w rękach wszystkich aktorów historycznego dramatu.

To spektrum możliwych scenariuszy, zarówno tych katastroficznych, jak i utopijnych jest możliwe do odkrycia jedynie przy użyciu zróżnicowanego zestawu narzędzi. Dlatego interdyscyplinarność jest podstawowym założeniem projektu. Na ten zestaw składają się: wrażliwość i wyobraźnia, radykalna dociekliwość i analityczna rzetelność, wzajemnie się przenikając, warunkując i stymulując. Narzędziami tymi operuje grupa artystów, architektów, teoretyków i praktyków społecznych, historyków, ekonomistów, antropologów kultury i urbanistów.

Pierwszym wynikiem prac nad projektem była wystawa prezentowana na przełomie 2005 i 2006 roku w Kunstverein Wolfsburg, część nowohucka jest jej bezpośrednią kontynuacją. Jej program wypełni wystawa w przestrzeni publicznej Nowej Huty oraz w Łaźni Nowej, panele dyskusyjne i seminairum oraz cykl wykładów, przygotowanych we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo tutaj.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja, która ukaże się w listopadzie 2006. Zawierać będzie katalog wszystkich zrealizowanych prac artystycznych oraz teksty 15-tu autorów analizujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obydwu miast.
miejsce imprezy
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Nowa Huta
terminy imprezy
Wolfsburg: 10 grudzień 2005 – 19 luty 2006
Nowa Huta: 14 październik – 12 listopad 2006
instytucje uczestniczące
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Kraków-Nowa Huta
Instytut Goethego w Krakowie