Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 1Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty - 2

Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty

[ instytucja ]

Instytut Goethego w Krakowie

Instytut Goethego powstał w 1951 roku. Jest instytucją niemiecką działającą na całym świecie. Dba zarówno o szerzenie znajomości języka niemieckiego za granicą jak i międzynarodową współpracę kulturalną. Ponadto rozpowszechnia wiedzę o Niemczech poprzez informacje o życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. W 1991 roku otwarto siedziba Instytutu w Krakowie, a rok wcześniej w Warszawie.
Instytut Goethego w Krakowie organizuje i finansuje imprezy kulturalne, które przyczyniają się do rozwoju partnerskich stosunków między Polską a Niemcami, i które wspierają dialog oraz wymianę między artystami i twórcami kultury, przy czym główne zainteresowanie koncentruje się na sztuce współczesnej.
Więcej informacji o aktualnych projektach znajdą Państwo na stronie www.goethe.de/krakau
strona internetowa


Kunstverein Wolfsburg

Kunstverein został założony w 1959 roku. Od 1999 roku posiada własny zarząd i nowy profil, który koncentruje się na wystawach i projektach międzynarodowej sztuki współczesnej, podejmującej często temat miejsca Wolfsburga. Co roku realizowane jest roczny program przewodni, skaładający się z wystaw i projektów, które są uzupełniane przez wykłady, dyskusje, wieczory filmowe i koncerty. Kunstverein jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, oferującym swoim członkom specjalny program, na który składają się wycieczki do metropolii sztuki, upominki, zniżki na katalogi i bezpłatne wstępy do ponad 200 stowarzyszeń artystycznych w Niemczech. Instytucja rozumie się jako platforma dla aktualnych tematów w sztuce.
strona internetowa


Laźnia Nowa, Nowa Huta

Łaźnia Nowa - najmłodsza instytucja kultury miasta Krakowa działająca na terenie postindustrialnej dzielnicy Nowa Huta. Program realizujemy w oparciu o wymianę programową z partnerami europejskimi, koprodukcje, autorskie projekty i współpracę z lokalną społecznością. Przedsięwzięcia Łaźni Nowej łączą aktywność artystyczną i społeczną – w ogromnej pofabrycznej przestrzeni hal odbywają się spektakle, festiwale, koncerty, wystawy, pokazy filmowe i multimedialne, spotkania i warsztaty, wydajemy bezpłatny miesięcznik „Lodołamacz – pismo ludzi walczących”.
Nasze projekty realizowane są również poza budynkiem teatru. Rewitalizacja Nowej Huty poprzez działania artystyczne odbywa się na jej ulicach, podwórkach i blokowiskach.
strona internetowa

miejsce imprezy
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Nowa Huta
terminy imprezy
Wolfsburg: 10 grudzień 2005 – 19 luty 2006
Nowa Huta: 14 październik – 12 listopad 2006
instytucje uczestniczące
Kunstverein Wolfsburg
Łaźnia Nowa, Kraków-Nowa Huta
Instytut Goethego w Krakowie