Veronika Blumstein - Moving Exiles - 1

Veronika Blumstein - Moving Exiles

[ Festiwal inwencji i choreografii ]
Veronika Blumstein Group to międzynarodowa grupa artystyczna, która wyłoniła się w wyniku zainicjowanego przez Büro Kopernikus interdyscyplinarnego laboratorium dla choreografów z Polski i Niemiec „Move The Mount“, we wrześniu 2005 roku w Jagniątkowie (Karkonosze). Należą do niej:
dr Kattrin Deufert, Thomas Plischke, dr Paweł Goźliński, Helena Gołąb, Angela Guerreiro, Isabel de Naverán, Peter Pleyer oraz Antje Pfundtner.

Artyści Veronika Blumstein Group interesują się Live Art oraz krytyką i teorią performancu. W centrum ich działalności znajduje się rekonstrukcja twórczości artystycznej oraz życie fikcyjnej choreografki Veroniki Blumstein. Urodzona w 1940 roku w Krakowie artystka żyła i tworzyła jako choreografka i teoretyk w Polsce i w Ameryce w latach 60-tych, 70-tych u 80-tych XX wieku. Artyści i teoretycy uczestniczący w festiwalu dostrzegli w tej wymyślonej biografii szansę, aby na podstawie postaci Veroniki Blumstein wspólnie zastanowić się w na temat artystycznych koncepcji.

Artyści tak formułują dyskusję wokół Veroniki Blumstein: „Powołanie do życia postaci Verloniki Blumstein służy dyskusji na temat dziedzictwa lat 60-tych i 70-tych. Nie tyle chodzi o zbadanie jej twórczości jako współuczestniczki w pewnym ruchu artystycznym, ani jej zrekonstruowanie, lecz poniekąd o to, aby ulokować ją jako obserwatorkę prądów artystycznych: happeningu, Fluxus i sztuki performancu. Jej pozycja mediatorska ma umożliwić wielostronną i interdyscyplinarną dyskusję na temat tego dziedzictwa oraz jej artykulację.”

Festiwal Veronika Blumstein – Moving Exiles, w którego programie znajdują się performance, wykłady, warsztaty oraz salon naukowy, stanowią okazję do uczczenia założenia kolektywu.


Artyści uczestniczący i referenci
Veronika Blumstein (solenizantka, Warszawa/Nowy Jork), Łukasz Borkowski (teoretyk i artysta medialny, Lublin), prof. Barbara Büscher (teoretyk sztuki medialnej oraz performancu, Lipsk), Club der polnischen Versager (Berlin), dr Kattrin Deufert (jedno z bliźniąt duetu artystycznego, Hamburg), dr Kerstin Evert (dramaturg i performarka, Hamburg), Helena Gołąb (tancerka i choreografka, ilbao/Warszawa), dr Paweł Goźliński (teatrolog i redaktor, Warszawa), Angela Guerreiro (tancerka i choreografka, Hamburg), Emil Hrvatin (performer, teoretyk, wydawca „MASKA“, Ljubljana), Isabel de Naverán (artystka sztuki medialnej i performarka, Bilbao), Peter Pleyer (tancerz i choreograf, Berlin), Antje Pfundtner (tancerka i choreografka, Hamburg), Thomas Plischke (jedno z bliźniąt duetu artystycznego, Hamburg), dr Janine Schulze (teoretyk i performerka, Lipsk)
miejsce imprezy
Schwankhalle Brema

termin
12-14 październik 2006

instytucje uczestniczące
Impuls e.V. , Brema
Schwankhalle Brema
temat:
Debata
projekty na ten temat:
Ambassadors – program badawczy
[ Pobyty robocze artystów i kuratorów wystaw w kraju sąsiada ]
Radio_Copernicus
[ polsko-niemieckie radio artystów ]
Jagniątków. Move the Mount
[ Interdyscyplinarne laboratorium dla choreografów ]
SFX: Publiczność - Spontane Öffentlichkeiten
[ wystawa ]
baz@rt / Europe Learning - Frankfurt meets Krakow
[ Festiwale teatralne w Krakowie i Frankfurcie nad Menem ]
Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja
[ Fenomen zapominania i marginalizowania w sztukach plastycznych ostatnich dwudziestu lat ]
Polska kontra Niemcy
[ Futbolowy talkshow ]
PDF / RadioSimulator
[ Polnisch-Deutsche Freundschaft ]