Veronika Blumstein - Moving Exiles - 1Veronika Blumstein - Moving Exiles - 2

Veronika Blumstein - Moving Exiles

[ instytucja ]

impuls e.V.

Impuls powołała do życia i kieruje do dziś pedagog Inge Deppert w 1984 roku. Dwa lata później jej idea została zarejestrowana jako stowarzyszenie. Celem stowarzyszenia impuls jest wspieranie ludzi w każdym przedziale wiekowym i społecznym w odkrywaniu satysfakcji w aktywnym, zdrowym i artystycznym trybie życia. Stowarzyszenie prowadzi prywatną szkołę zawodową, która kształci pedagogów tańca i sportu w zakresie terapii ruchem. Od 1988 roku w programie szkoły znajduje się kierunek studiów uzupełniających dla pedagogów ruchu w zakresie wspierania zdrowia, rytmiki i tańca.
strona internetowa

miejsce imprezy
Schwankhalle Brema

termin
12-14 październik 2006

instytucje uczestniczące
Impuls e.V. , Brema
Schwankhalle Brema