Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 1

Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

[ wystawa i konferencja ]
Jeszcze do niedawna Odra miała znaczenie peryferyjne, jako rzeka graniczna we wschodniej części Niemiec, będąc jednocześnie rzeką graniczną najdalej wysuniętego miejsca na zachodzie Polski. Powódź stulecia z 1997 roku, a w większym stopniu całkowita zmiana układu polityczno-gospodarczego, jaka dokonała się po 1989 roku, spowodowały, że Odra na chwilę zajęła centralne miejsce w życiu publicznym. Wraz ze wstąpieniem Polski i Czech do Unii Europejskiej w 2004 roku, region położony wokół Odry ponownie stał się centrum krajobrazu europejskiego.

Podjęcie tematu dotyczącego obszaru nad Odrą wraz z jego bogatym krajobrazem, który przez dziesięciolecia był zepchnięty na margines, wydaje się od dawna nie tylko potrzebny. Stwarza także szanse na nowe spojrzenie: czytanie dwóch historii jednej przestrzeni, jako rozszyfrowanie jej złożonej i przez długi czas traumatycznej historii. Uwspółcześnienie tej historii otwiera niezwykle ciekawe, a zarazem skomplikowane pytania natury teoretycznej oraz metodycznej. Umożliwia to, co w innych krajobrazach kulturowych i rzecznych dawno się już wydarzyło, mianowicie ponowne odzyskanie wymiaru przestrzennego pracy historycznej, a przede wszystkim historyczno-kulturowej. Opisywanie historii wokół Odry z wiadomych względów pozbawione jest ciągłości, dzieli się na dwie części: na głównie niemiecką (do 1945 roku) i na głównie polską (po 1945 roku). Należałoby oba te spojrzenia połączyć i kontynuować na nowym, ponadnarodowym poziomie.

Projekt „Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” ma na celu przywołanie tego tematu szerszej publiczności.

Realizacja projektu rozpocznie się międzynarodową konferencją „Odra-Oder”, w dniach 27- 30 kwietnia 2006 roku we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach. Towarzyszyć jej będzie wystawa „Oder Panorama | Panorama Odry. Obrazy europejskiej rzeki" na temat perspektyw rzecznych z miast położonych nad Odrą. Będzie ona prezentowana do lipca 2006 roku w Reithalle we Frankfurcie.
W lipcu 2006 roku Frankfurt ma być gospodarzem imprezy pod tytułem „Oder-Messe“ („Targi nad Odrą“), podczas których prezentowane będą projekty turystyczne wokół rzeki oraz działające na tym terenie organizacje pozarządowe.

Publikacja na temat konferencji „Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”
Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Publikacja ukaże się na początku 2007 roku w języku polskim i niemieckim.

miejsca imprezy
Konferencja: Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Wystawa: Reithalle, Logenstraße 15, 15230 Frankfurt nad Odrą
terminy
Konferencja: 27–30 kwiecień 2006
Wystawa: 27 kwiecień – 11 lipiec 2006
instytucja uczestnicząca
Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
temat:
Życie nad granicą
projekty na ten temat:
Ambassadors – program badawczy
[ Pobyty robocze artystów i kuratorów wystaw w kraju sąsiada ]
Koncert Hip Hopowy: Tworzywo Sztuczne (PL) i Puppetmastaz (D)
[ Impreza rozpoczynająca „Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006“ we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach ]
TRANSFER!
[ Polsko-niemiecki projekt teatralny na temat ucieczki i wypędzenia autorstwa Jana Klaty ]

koncepcja, kierownictwo naukowe
prof. dr Karl Schlögel


konferencja
Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
27 - 30 kwiecień 2006, Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą


wystawa
Oder Panorama | Panorama Odry. Obrazy europejskiej rzeki.
27 kwiecień -11 lipiec, Reithalle, Frankfurt nad Odrą