Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 1Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 2

Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

[ konferencja ]
Projekt „Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość“ rozpoczywa międzynarodowa odrzańska konferencja, która odbywa się w dniach 27. – 30. kwietnia 2006 roku we Frankfurcie nad Odrą.

Jej celem jest przekazanie skutecznego impulsu do ponownego rozwinięcia badań związanych z odrzańską przestrzenią kulturową oraz utworzenia platformy zarówno dla zaproszonych ekspertów, jak i publiczności zainteresowanej rozwojem obszaru odrzańskiego.
Na konferencji poruszono takie tematy jak: skierowanie ku rzecze, jakie można zaobserwować ostatnimi laty w wielu nadodrzańskich miastach; utrata znaczenia Odry jako trasy transportu rzecznego oraz ciągłe zagrożenie powodziowe. Do dyskusji zaproszono przede wszystkim partnerów działających poza uniwersytetem –przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zajmują się ochroną przyrody w trzech nadodrzańskich krajach, a także urzędy odpowiedzialne za rozwój i wykonywanie planów dla Odry, oraz mieszkańców nadodrzańskiego regionu.

Następujące aspekty stawiają się tematami konferencji: odzyskanie utraconego krajobrazu kulturowego, nowe przyswojenie zarówno dla Polaków jak i dla Niemców ważnego, historycznego regionu (a w mniejszym stopniu również dla Czechów), wzmocnienie naukowej współpracy uniwersytetów położonych nad Odrą, intensyfikacja współpracy uniwersytetu i miasta dotyczącej z rozwojem regionu, kontynuacja pracy intelektualnej jaka towarzyszyła idei założenia, w 1991 roku ponownie otwartego uniwersytetu.


Lista tematów, które będą przedmiotem dyskusji podczas konferencji

- Kondycja i konstrukcja przestrzeni kulturowych.
- Biografie rzeczne. Czego można nauczyć się z badań na temat innych rzek (Ren, Dunaj, Łaba, Wołga i Wisła).
- Od prądu naturalnego do prądu kulturowego. Rzeki jako naturalne i historyczne „indywidua" (geologia, hydrologia, komunikacja, ruch rzeczny)
- Odra jako granica? „Naturalna granica", historia granicy nad Odrą i Nysą, przestrzeń z traumatyczną przeszłością: przesiedlenia, wypędzenia, nowe osadnictwo, ojczyzna- utrata i ojczyzna- odzyskanie.
- Miasta nadodrzańskie. Rzeka jako część życia , życie nad rzeką.
- Przyszłość Odry. Park krajobrazowy, czy wschodnioeuropejska oś transportowa?

Cały program wraz z listą referentów i informacjami dotyczącymi warunków uczestnictwa znajdą Państwo w formacie pdf.

Publikacja na temat konferencji „Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”
Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Publikacja ukaże się na początku 2007 roku w języku polskim i niemieckim.

miejsca imprezy
Konferencja: Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Wystawa: Reithalle, Logenstraße 15, 15230 Frankfurt nad Odrą
terminy
Konferencja: 27–30 kwiecień 2006
Wystawa: 27 kwiecień – 11 lipiec 2006
instytucja uczestnicząca
Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
koncepcja, kierownictwo naukowe:
prof. dr Karl Schlögel


konferencja
Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
27 - 30 kwiecień 2006, Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą

program
do pobrania w formacie pdf


Więcej informacji na stronie www.odra-oder.org