Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 1Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 2

Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

[ instytucja ]

Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą

Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą powstał przy polsko-niemieckiej granicy w 1991 roku. U jego podstaw leży koncepcja przekraczania granic. Viadrina nawiązuje do bogatej tradycji pierwszego brandenburskiego uniwersytetu Alma mater Viadrina (1506-1811) i stawia sobie za cel, zgodnie wyznacznikami współczesności, bycie uniwersytetem międzynarodowym i innowacyjnym, które jest interdyscyplinarnym ośrodkiem badań i nauki. Viadrina ma trzy wydziały – prawny, ekonomiczny i kulturoznawstwa. Szczególny nacisk na wszystkich wydziałach kładzie się na znajomość języków obcych wśród studentów.
Obecnie na uniwersytecie studiuje 5100 studentów z 79 krajów.
strona internetowa

miejsca imprezy
Konferencja: Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą
Wystawa: Reithalle, Logenstraße 15, 15230 Frankfurt nad Odrą
terminy
Konferencja: 27–30 kwiecień 2006
Wystawa: 27 kwiecień – 11 lipiec 2006
instytucja uczestnicząca
Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą