Mobile Academy w Warszawie: „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których żyją” - 1Mobile Academy w Warszawie: „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których żyją” - 2

Mobile Academy w Warszawie: „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których żyją”

[ instytucja ]

Mobile Akademie, Berlin

Mobile Academy jest tymczasową jednostką naukową bez stałej siedziby, która oferuje interdyscyplinarne, intensywne kursy na jeden konkretny temat. Międzynarodowi artyści i eksperci opracowują wspólnie z uczestnikami zajęć projekty, badania i prezentacje w ramach różnych kursów, którym towarzyszą wykłady teoretyczne jak i wycieczki naukowe na dany temat. Mobile Academy Warszawa będzie trwała od 25 sierpnia do 10 września 2006 roku. Jej tematem przewodnim będą „Duchy, upiory, widma i miejscach, w których żyją". Autorką projektu jest Hannah Hurtzig. którą za każdym razem wspierają różni partnerzy.
strona internetowa


TR WARSZAWA (Teatr Rozmaitości)

TR Warszawa (Teatr Rozmaitości) z siedzibą przy Marszałkowskiej 8, od kilkunastu już lat jest jedną z najbardziej znanych scen w Polsce. Zyskał opinię teatru nowoczesnego, otwartego na nowe pomysły, a jednocześnie podtrzymującego najlepsze teatralne tradycje. Potwierdzeniem tej opinii jest wysoka pozycja Teatru w rankingach młodych scen europejskich z jednej strony oraz liczne nagrody zdobywane na krajowych i zagranicznych festiwalach teatralnych. O wysokiej randze Teatru świadczy również fakt, że pracują tu najbardziej znani i cenieni reżyserzy - Grzegorz Jarzyna (Dyrektor Artystyczny teatru od 1998, a od 2006 także Dyrektor Naczelny), Krzysztof Warlikowski czy Krystian Lupa oraz najpopularniejsi aktorzy.
Poszukiwania nowego języka ekspresji teatralnej oznaczają dla TR nie tylko sięganie po nowe, współczesne teksty dramatyczne, ale również reinterpretację klasyki. Ten drugi kierunek reprezentują takie spektakle jak kontrowersyjny Hamlet Szekspira (1999) w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, Magnetyzm serca według Ślubów Panieńskich Aleksandra Fredry w reżyserii Sylwii Torsh (Grzegorz Jarzyna) (1999), Książę Myszkin według Idioty Dostojewskiego (2000) w adaptacji i reżyserii Mikołaja Warianowa (Jarzyna) oraz spektakle Warlikowskiego: Bachantki Eurypidesa (2001) i Burza Szekspira (2003) czy 2007: Macbeth wg Shakespeare’a w reżyserii Jarzyny.
Inne spektakle TR, jak Uroczystość Mogensa Rukova i Thomasa Vinterberga w reżyserii H7 (Jarzyna), Obróbka Martina Crimpa (2002) w reżyserii Artura Urbańskiego, Stosunki Klary Dei Loher w reżyserii Krystiana Lupy (2003), Dybuk według Szymona Anskiego i Hanny Krall (2003) w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, spektakle wg dramatów Sarah Kane: Oczyszczeni (2001) i 4.48 Psychosis (2002), i in. pozostają w ścisłym związku ze zmieniającą się rzeczywistością i jej najbardziej aktualnymi problemami.
Sezon teatralny 2003/2004 upłynął w TR pod znakiem projektu TEREN WARSZAWA, który z jednej strony miał pozwolić na wykorzystanie potencjału miasta - jego przestrzeni i ludzi, wywołanie twórczego fermentu w Warszawie, z drugiej na danie szansy młodym, utalentowanym ludziom spoza zespołu Teatru. Od stycznia 2000 roku TR rozpoczął stały, comiesięczny cykl spotkań sztuki plastycznej i współczesnej dramaturgii, który szybko przekształcił się w poniedziałkowy cykl spotkań w TR pod hasłem 'Wystawa w TR, 'Film w TR, "Nowa Dramaturgia w TR' oraz 'Koncert w TR, podczas których prezentowane są prace najbardziej znanych i kontrowersyjnych artystów, koncerty najciekawszych wykonawców oraz odbywają się próby czytane najnowszej dramaturgii polskiej i światowej.
W sezonie 2005/2006 Teatr zaprasza widzów do uczestnictwa w nowym projekcie: TR/PL, w ramach którego poszukuje odpowiedniej formy dramatycznej dla współczesnej Polski.
strona internetowa

miejsce imprezy
Warszawa

termin imprezy
25 sierpień - 10 wrzesień 2006

instytucja uczestnicząca
Teatr Rozmaitości, Warszawa