Radio_Copernicus

[ prace powstałe na zlecenie Stralsund/Warszawa ]
Robert Piotrowicz, Radio the Receiver, R_C 2005
Pierwsza emisja: 27.07.2005 od godz. 20:30
„Radio the Receiver” to elektroakustyczna kompozycja wykorzystująca bogactwo dźwięków ginących podczas linearnej transmisji radiowej. Robert Piotrowicz posługuje się nie tylko odgłosami eteru, ale też dźwiękami świadczącymi o zachwianiu technicznej perfekcji. Tam, gdzie słuchacz nie ma wpływu na przekazywany sygnał lub może go opuścić jedynie poprzez zmianę częstotliwości „Radio the Receiver” przemienia pasywność radiosłuchacza w proces twórczy. Z niezidentyfikowanych dźwięków, zakłóconych przekazów i z szumu radiowego w „Radio the Receiver” powstaje kompozycja. Część kompozycji jest efektem obróbki sygnałów radiowych przez analogowy modularny syntezator, a część jest wykorzystana w niezmienionej formie. Kompozycja wyławia z bezkresu informacji zawartych w sygnale radiowym abstrakcyjną opowieść. Opowieść, która użycza głosu temu, co się w niej skrywa i poddaje się estetyce dźwięków, sygnałów i ich dynamice.

Guy van Belle, Two Way Radios (2WR), R_C 2005
Z Akihiro Kubota, Barbarą Huber i Code31/Okno
Pierwsza emisja: 28.07.2005 od godz. 20:30
„Two Way Radios” (2WR) jest projektem Belga Guy van Belle'a, który od 1990 roku pracuje nad technologiami multimedialnymi na użytek artystyczny. W produkcji 2WR wykorzystuje wiele dwukierunkowych strumieni dźwięku.
Czterech performerów (Guy van Belle, Akihiro Kubota z Tokio, Barbara Huber z Linz, Code31/ Okno z Brukseli) generowało i wzajemnie zmieniało swoje strumienie dźwięku, nawiązując wyraźnie do złożonej historii artystycznych radiowych utopii, mówiących o równoczesnym połączeniu „tu” i „gdzie indziej” oraz o komunikacji i reakcji w dwóch kierunkach.

LIGNA, The Future of Radio Art, R_C 2005
Z Anną Stern (niemiecki / angielski) i Barbarą Więckowską (polski)
Pierwsze emisje: 29.07.2005 od godz. 16:00 oraz 06.12.2005 od godz. 18:00
Grupa LIGNA z Hamburga tworzy eksperymentalne sytuacje, w których wykorzystuje te możliwości i właściwości radia, które - jak mówią artyści - zazwyczaj się ignoruje i o których się zapomina.
„The Future of Radio Art” to pomysł artystów działających w przestrzeni radiowej na 50-minutowe słuchowisko, będące zarazem dyskursem o sztuce radiowej jak i interwencją w przestrzeń publiczną. Tematem słuchowiska (w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej) jest radio; opowiada ono o tym, że słuchanie radia zawsze wpływa na sytuację, w której ma ono miejsce. Traktuje o konstelacji słuchaczy, którą radio wytwarza i o jej potencjale. Autorzy słuchowiska polecają słuchaczom w domach proste ćwiczenia, aby umożliwić im zrozumienie tych możliwości radia. Część performatywna sztuki odbyła się 29. lipca 2005 r. na deptaku w Stralsundzie oraz 6. grudnia 2005 r. na rynku we Wrocławiu. W tych miejscach emitowano audycję i w ten sposób zmieniono akustyczną sytuację na ulicy.
[ LIGNA – “The Future of Radio Art" ]

Tomasz Gwińciński, P. i wilk (Teoria Średniości), R_C 2005
Pierwsza emisja: 03.08.2005 od godz. 20:30
Tomasz Gwińciński nawiązuje w swojej pracy do polskiej tradycji radiowych spotkań literackich i słuchowisk. „P. i wilk (Teoria Średniości)” to bajka muzyczna zbudowana z abstrakcyjnego dialogu instrumentów, szmerów i głosów. Wskazuje
to na inspirację starymi polskimi słuchowiskami radiowymi dla dzieci, publikowanymi w latach 70-tych i 80-tych na płytach winylowych. Muzyka Tomasza Gwińcińskiego została wykonana przez orkiestrę kameralną, instrumenty elektroniczne i głos. Teksty pojawiające się w słuchowisku bazują na traktacie Krzysztofa Gruse pt.:„Teoria Średniości”.
[ Tomasz Gwińciński, P. i wilk (Teoria Średniości) ]

Marc Degens i Jarek Grzesica, Próba opowiedzenia o czymś innym niż ja, R_C 2005
Pierwsza emisja: 09.08.2005 od godz. 20:30
W „Próbie opowiedzenia o czymś innym niż ja” tekst berlińskiego autora Marca Degensa spotyka się ze światem dźwięku polskiego artysty Jarka Grzesicy. Przedstawione są; trzy krótkie epizody z dzieciństwa pewnego chłopca w latach 70-tych i 80-tych. We wszystkich tych sytuacjach chłopiec spotyka na ulicach różnych ludzi z sąsiedztwa. Spotkania te odgrywają w jego rozwoju znaczącą rolę. Nagrania tekstu po niemiecku, polsku i angielsku stanowią podstawę dla pracy Jarka Grzesicy, który zaaranżował te trzy wersje i włączył do swoich utworów.
[ Marc Degens i Jarek Grzesica, Próba opowiedzenia o czymś innym niż ja ]

Michał Górczyński, Jan Duszyński i Tomasz Duda, Energistic Radio, R_C 2005
Pierwsza emisja: 10.08.2005 od godz. 20:30
Pięćdziesięciominutowy performanse radiowy „Energistic Radio” jest efektem współpracy młodego polskiego kompozytora i artysty-improwizatora Michała Górczyńskiego z kompozytorem Janem Duszyńskim i interpretatorem Tomaszem Dudą. Jest to opowieść dźwiękowa, która rozpoczyna się jako audycja w abstrakcyjnym studiu radiowym i przekształca się w improwizowany utwór radiowo-muzyczny, który nawiązuje do „Manifestu Energistycznego” Michała Górczyńskiego. Scenariusz powstał z inspiracji różnymi stylami muzycznymi, odgłosami życia codziennego oraz dźwiękami charakterystycznymi dla określonych obszarów geograficznych.
Wszystko to jest opracowane w taki sposób, że słuchacz może w bogactwie materiału dźwiękowego rozpoznać znajome mu elementy. Według „Energistic Manifesto” odbywa się to na płaszczyźnie, która dąży do emocjonalnego zbliżenia się do źródeł inspiracji. „Energistic Radio” w subtelny sposób włącza słuchacza w dźwiękowy świat medium jakim jest radio i stwarza przeciwwagę dla formy recepcji narzucanej przez radio komercyjne, gdzie słuchacz „dostaje” tylko te dźwięki, które da się jednoznacznie odszyfrować.
[ Michal Górczyński, Jan Duszyński, Tomasz Duda - “Energistic Radio” ]

Radio_Copernicus @ Warszawska jesień 2005, 1-30 wrzesień 2005


Duo Merzouga, Rozmowa i koncert w Warszawie, R_C 2005
Pierwsza emisja: 07.09.2005 od godz. 20:30
Od 2002 roku Eva Pöpplein, muzyk komputerowy, oraz basista Janko Hanushevsky jako duet Merzouga badają energetyczny świat zagęszczonych dźwięków. W swoich kompozycjach łączą dwa diametralnie różne sposoby tworzenia: Eva transformuje elektronicznie małe fragmenty tekstu na orkiestrowe brzmienia, a Janko przyczepia do instrumentu chińskie pałeczki lub igły do szycia, żeby zmienić dźwięk. Rodzi to fascynującą różnorodność brzmień: wibrujące „noise-scapes” i gęste, pulsujące chmury dźwięku są urozmaicane delikatnymi, tonalnymi melodiami lub mocnymi rytmami.

Anne König, Images Are Faster Than Sounds, R_C 2005
Pierwsza emisja: 20.09.2005 od godz. 20:30
„Obrazy są szybsze niż dźwięki” to mieszanka „field recordings” z Lipska z tekstem dotyczącym historii kulis dźwiękowych (soundscapes).
„Światło ma prędkość 300 000 km na sekundę, dźwięk jest milion razy wolniejszy. Błyskawicę zauważamy parę sekund wcześniej niż słyszymy grzmot. Doświadczyłam podobnego rodzaju niesynchroniczności w Lipsku na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy miasto gwałtownie się rozwijało. Zmiany w wyglądzie były o wiele bardziej dostrzegalne niż akustyczna metamorfoza miasta.” – mówi Anne König.

Michał Jacaszek, LEM konZept, R_C 2005
Pierwsza emisja: 21.09.2005 od godz. 20:30
„LEM konZept” narodził się z fascynacji pisarstwem Stanisława Lema. W tym słuchowisku fragmenty „Bajek robotów” czytał aktor Niko Niakas, a tekst wzbogacony został o specjalnie przygotowane podkłady muzyczne. „LEM konZept” to impresja na temat „Bajek Robotów” Lema i ich naukowych komentarzy do współczesności. Pisarz opowiada historie elektronicznych maszyn i kosmicznych cywilizacji w poetyce starodawnych baśni. Jacaszek podjął próbę powtórzenia tego zabiegu w dziedzinie dźwiękowej: elektroniczne i techniczne brzmienia połączył z rozmarzonymi, bajkowymi harmoniami, wybranymi ze słuchowisk dla dzieci.

emiter.arszyn, Domowe emisje, R_C 2005
Pierwsza emisja: 22.09.2005 od godz. 20:30
„Pomysł na wspólne granie pojawił się w czerwcu 2002 r. po sesji na płytę # 2: static w ramach projektu emiter. Była między nami >emisja< i >komunikacja< - stwierdziliśmy, że będziemy wspólnie robić muzykę. Od czerwca 2002 r. do czerwca 2003 r. tworzyliśmy projekt emiter / K. Topolski. Aktualny projekt emiter.arszyn to kolejny rozdział naszej współpracy. Podejmujemy muzyczny dialog wyzwolony z formalnych ram zespołu muzycznego. Tu wszystko przebiega inaczej: improwizacja, intuicja i eksperyment wytyczają kierunek naszych wspólnych wystąpień”. Emiter - solowy projekt Marcina Dymitera, Arszyn - solowy projekt Krzysztofa Topolskiego.

Zakład Produkcji Dźwięku, Towarzystwo Kapitana Europy i Twożywo, Wprowadzenie do życia w kulturze, R_C 2005
Pierwsza emisja: 24.09.2005 od godz. 20:30
Grupa Twożywo przygotowała szereg materiałów dźwiękowych o charakterze fikcyjno-eksperymentalnym. Krótkie, satyryczne słuchowiska zarysowują typowe codzienne problemy, zwłaszcza procesy kulturowego dopasowywania się.

Underwater Agents, The Story & the Deejay - słuchowisko aleatoryczne, R_C 2005
Pierwsza emisja: 27.09.2005 od godz. 20:30
Słuchowisko + DJ. Klasyczna forma narracyjna historii w szacie radiofonicznej została poszatkowana, rozdzielona, podzielona na fragmenty, a potem zremiksowana w nowy sposób.
Spotkały się dwie ekstremalnie różne formy sztuki: statyczne, gdyż zazwyczaj produkowane przed emisją, słuchowisko radiowe oraz ciągle na nowo przetwarzający didżejski set. W ten sposób wątki łączą się w całość, która w następnej chwili sama siebie niszczy. Eksperyment przeprowadzony na tekstach w języku polskim i angielskim nawiązywał do zasady aleatoryzmu - didżej stał się narratorem.
miejsca imprezy
Stralsund, Warzsawa, Berlin, Wrocław
terminy imprezy
Stralsund: 15 lipiec - 21 sierpień 2005
Warszawa: 1 - 30 wrzesień 2005
Berlin: 1 - 30 listopad 2005
Wrocław: 1 - 31 grudzień 2005
instytucje uczestniczące
Universität der Künste, Berlin
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Radio_Copernicus @ garage 05, Stralsund, 15. lipiec – 21. sierpień 2005
festiwal garageRadio_Copernicus @ Warszawska jesień
48. Festiwal Muzyki Współczesnej, 16. - 24. wrzesień 2005
Warszawska Jesień