Radio_Copernicus - 1

Radio_Copernicus

[ uczestnicy ]

Prof. Sabine Breitsameter

Urodzona w 1960 roku. Od połowy lat 80. pracuje jako autorka, reżyser, redaktor radia eksperymentalnego, muzyki elektroakustycznej i akustycznej sztuki medialnej. Dla stacji radiowej SWR współtworzy m.in. program
„AudioHyperspace“ o akustycznych formach sztuki w sieciach i przestrzeniach danych. W latach 1993-1996 wyprodukowała serię awangardowych słuchowisk pod tytułem „Międzynarodowa sztuka radiowa“ dla stacji Freies Berlin. W latach 1996-1997 była redaktorem w radiu Hessischer Rundfunk, gdzie kierowała międzynarodową konferencją „Nastaw uszy - sympozjum o słuchaniu“, odbywającą się równolegle do Documenta X w Kassel. Redagowała słuchowiska radiowe w Radio Bremen. Była kuratorem na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, w Instytutach Goethego w Azji i Ameryce oraz w Centrum Sztuki i Technologii Medialnej w Karlsruhe. Jest autorką licznych wykładów na tematy takie jak: akustyczne sztuki medialne, elektroakustyczne formy sztuki oraz współczesna kultura słuchania. Od 2003 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, na kierunku „Sound Studies“, gdzie wykłada jako profesor gościnny „eksperymentalne kształtowanie dźwięku“.


Martin Conrads

Urodzony w 1969 roku. Studiował dziennikarstwo, psychologię i historię najnowszą. Od połowy lat 90-tych był członkiem stowarzyszenia mikro e.V. -projektu internetowo-radiowego convex.tv, powstałego wokół koncepcji audio, słuchowiska radiowego i kultury medialnej. Realizował prace artystyczne używając dźwięku, tekstu, obrazu, internetu oraz przestrzeni realnej. Opublikował szereg artykułów w publikacjach i magazynach. W latach 2001-2002 redagował czasopismo „Texte zur Kunst”. W 2004 roku był członkiem zespołu kuratorów na „6. Werkleitz Biennale” w Halle nad Soławą. Mieszka w Berlinie, gdzie pracuje jako niezależny dziennikarz i autor. W „Radio_Copernicus” jest odpowiedzialny za zagadnienia takie jak: konteksty medialne, produkcje artystyczne i eksperymentalne prace radiowe.


Thomas Doktor

Urodzony w 1967 roku. Studiował nowe niemieckie literaturoznawstwo, mediewistykę, teatrologię, filmoznawstwo, wiedzę o telewizji oraz filozofię. Od 1997 roku pracuje dla Deutschlandradio Kultur, przede wszystkim w zakresie słuchowisk radiowych i produkcji słownych. Był współorganizatorem „Sonic Arts Lounge” przy Maerz Musik Festival 2003. W „Radio_Copernicus” zajmuje się następującymi zagadnieniami: literatura, słuchowiska i eksperymentalne produkcje słowa i dźwięku.


Robert Gawłowski

Urodzony w 1957 roku. Mieszka we Wrocławiu. Jest twórcą radiowo-kulturalnym i autorem. Wykłada na katedrze Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Był dyrektorem programowym Polskiego Radia Wrocław oraz dyrektorem artystycznym awangardowego festiwalu radiowego Macrophon we Wrocławiu w latach 1991-1994.


Olaf Matthes

Urodzony w 1977 roku. Mieszka w Greifswald. Jest kreatywnym technikiem i artystycznym informatykiem. Studiował kierunek Computer-Visualistik oraz sztukę. Współpracował ze znanymi artystami. Od lat 90-tych tworzy algorytmiczne kompozycje. Opracowuje Streaming- i Kontrollsoftware (bazujące na Pure Data i Max/MSP) na potrzeby imprez. Produkuje małe formy dla niezależnych stacji radiowych. W „Radio_Copernicus" pracuje jako dyrektor techniczny i producent audycji muzycznych i słownych.


Thomas Schumacher

Urodzony w 1968 roku w Eppingen. Mieszka w Berlinie. Studiował nowe niemieckie literaturoznawstwo, teatrologię, filmoznawstwo i wiedzę o telewizji w Bonn i Berlinie. Redagował, wydawał i rozprowadzał czasopismo muzyczne w latach 80-tych. Od 1999 roku pracuje dla Deutsche Welle TV w Berlinie, najpierw jako asystent redakcji, a od 2001 roku jako asystent produkcji. Jest asystentem projektu „Radio_Copernicus" oraz współpracownikiem kierunku Sound Studies na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.


Jacek Skolimowski

Urodzony w 1980 roku. Mieszka w Warszawie. Studiował japonistykę. Prowadził własny program w polskiej stacji alternatywnej Radiostacja poświęcony nowym nurtom w muzyce. We współpracy z Warszawską Jesienią prowadził w Radiu Jazz audycję o muzyce współczesnej. Pracuje jako freelancer dla polskich czasopism „Przekrój", „Aktivist", „Fluid" i „Glissando". Jest współautorem książek „warsaw-en mouvement" oraz „Warszawa - w poszukiwaniu centrum", w której najważniejsi warszawscy artyści mówią o swoim mieście. Dla „Radio_Copernicus” pracuje m.in. jako dj i moderator.


Marta Sztanka

Aneta Szyłak, kurator i krytyk sztuki, obecnie Dyrektor Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku, innowacyjnej organizacji stymulującej debatę nad współczesną kulturą wizualną. Jest wiceprezesem Fundacji Wyspa Progress, artystycznej organizacji pozarządowej założonej w 1994 roku; współautorką koncepcji Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nad którego założeniem pracowała w latach 1995-1998 i do powołania którego doprowadziła w 1998 roku. W latach 1998-2001 pracowała jako dyrektor tej instytucji. Aneta Szyłak była stypendystką m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, ArtsLink, Trust for Mutual Understanding, Milton & Sally Avery Art Foundation, Kittredge Educational Fund oraz Ministra Kultury i Sztuki. Odbyła staże kuratorskie w Art in General [1998] oraz International Studio & Curatorial Program (ISCP) w Nowym Jorku [2001-2002] oraz we Frac Lorraine w Metz [2004]. Była kuratorką wielu wystaw, jak np. „Strażnicy Doków” w Instytucie Sztuki Wyspa, „Palimpsest Muzeum” Łódź Biennale w Pałacu Poznańskiego w Łodzi, „BHP” w Instytucie Sztuki Wyspa, „Dialog Loci” na terenie dawnej twierdzy w Kostrzynie nad Odrą [wszystkie w 2004], „Architectures of Gender. Contemporary Women's Art in Poland" w SculptureCenter w Nowym Jorku [2003] „Displacement/ This Placement" w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie [1997] „Idea Paikka/ Paikkan Idea" w Nokia Cable Factory w Helsinkach [1997], „Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska", „Where Are You From?" VII Rauma Biennale Balticum w Rauma (Finlandia) [1998], „Public lations. Sztuka z Gdańska" [1999], „All You Need Is Love" i „Drogi do Wolności" [2000].
Jej publikacje pojawiały się m.in. na łamach ArtKrush, Art Journal, n.paradoxa, Praesens oraz książkach i katalogach poświeconych sztuce współczesnej. Jest redaktorem polskiej sekcji czasopisma Praesens oraz członkiem rady redakcyjnej belgijskiego magazynu A Prior. Jest współredaktorką książki „Wyspa. Miejsce Idei. Idea Miejsca" [1995], członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA [od 2000 roku] i wiceprezeską jego Sekcji Polskiej [od 2003 roku] oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Kuratorów IKT [od 2005]. Obecnie wykłada jako profesor gościnny na Akademii Sztuk Wizualnych w Moguncji.


Katrin Werner

Urodzona w 1971 roku. Studiowała historię sztuki, ekonomię oraz psychologię we Fryburgu i w Berlinie. W latach 1997-1999 pracowała przy „art forum berlin" w zakresie organizacji, jak również na Solomon R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku i w Instytucie Goethego we Fryburgu. Częścią jej pracy były badania w zakresie Intermedia Art. W latach 1998-2000 była przewodniczącą „Stowarzyszenia na rzecz pełnego zatrudnienia i badania niezauważonego". W latach 2004-2005 była pracownikiem naukowym na wydziale wystaw Centrum Sztuki i Technologii Medialnej (ZKM) w Karlsruhe. Na co dzień mieszka i pracuje w Berlinie. W „Radio_Copernicus“ jest asystentką redakcji i produkcji, do jej zadań należą głównie prace w zakresie PR.


Adam Witkowski

Urodzony w 1978 roku. Ukończył kierunek malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom w zakresie intermediów. Jest laureatem licznych nagród przyznanych na festiwalach sztuki. W 2003 roku ukazał się jego pierwszy album solowy. Witkowski na co dzień mieszka w Gdańsku, gdzie współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.
W Radio_Copernicus pracuje głównie jako ekspert techniczny i muzyk w zakresie archiwum, dj-setów i moderacji.Barbara Więckowska

Urodzona w 1981 roku. Studiowała germanistykę i dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje z „Radio_Copernicus” jako tłumaczka i asystentka przy polskiej koordynacji projektu.

miejsca imprezy
Stralsund, Warzsawa, Berlin, Wrocław
terminy imprezy
Stralsund: 15 lipiec - 21 sierpień 2005
Warszawa: 1 - 30 wrzesień 2005
Berlin: 1 - 30 listopad 2005
Wrocław: 1 - 31 grudzień 2005
instytucje uczestniczące
Universität der Künste, Berlin
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
kierownictwo projektu
prof. Sabine Breitsameter
redakcja
Thomas Schumacher, Katrin Werner
team
Martin Conrads, Thomas Doktor, Olaf Matthes, Jacek Skolimowski, Marta Sztanka, Adam Witkowski
koordynacja projektu w Polsce
Robert Gawłowski
Barbara Więckowska (asystentka)