Radio_Copernicus - 1Radio_Copernicus - 2

Radio_Copernicus

[ instytucja ]
Projekt Radio_Copernicus realizowany jest przez Uniwersytet Sztuk w Berlinie w ramach kierunku studiów „Sound Studies/Eksperymentalny kształt dźwięku” we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kooperację w zakresie emisji oraz organizacji imprez nawiązano zarazem z festiwalem „garage“ w Stralsundzie, festiwalem „Warszawska Jesień" oraz festiwalem „Dis_Positionen", organizowanym przez Akademię Sztuk w Berlinie.


Centrum Sztuki i Technologii Mediów, Karlsruhe

Centrum Sztuki i Technologii Mediów obejmuje dwa muzea: Museum für Neue Kunst (Muzeum Sztuki Współczesnej), Medienmuseum (Muzeum Mediów) oraz cztery instytuty badawcze: Institut für Bildmedien (Instytut Mediów Wizualnych), Institut für Musik und Akustik (Instytut Muzyki i Akustyki), Filminstitut (Instytut Filmowy) i Institut für Medien und Wirtschaft (Instytut Mediów i Gospodarki). To ogromne skupisko kultury i wiedzy pełni funkcje sejsmograficzne w Niemczech w kwestii rozwoju mediów i ich wpływu na społeczeństwo. Stąd też wystawa „Die Algorithmische Revolution” zajmuje się faktem praktycznego braku dziedziny życia społecznego, którą nie przenikałyby algorytmy. Prezentowane w Medienmuseum prace sięgają od OpArtu, kinetykę, Arte programmata, Fluxus i Happening aż do aktualnej sztuki Software, alegorytmetycznej sztuki w sieci oraz najnowszych eksploracji algorytmicznych literatury i muzyki. Museum für Neue Kunst co roku prezentuje spektakularne prezentacje związane ze zbiorami Centrum Sztuki i Technologii Mediów w zależności od tematu wystawy.
strona internetowa


Festiwal garage, Stralsund

garage rozumie się jako platforma współczesnej sztuki i kultury. Festiwal powstał w 1997 roku w Stralsundzie. Prezentuje nowe pomysły w zakresie produkcji, prezentacji oraz w dyskusji na tematy kulturalne i medialne. W ramach trwającej w Niemczech dyskusji na temat sztuki i nowych mediów festiwal cieszy się dużą renomą. W pierwszej linii garage jest festiwalem produkcji, to znaczy, że kładzie duży nacisk na wspieranie i produkcję nowych koncepcji dla i w trakcie festiwalu. Istotny punkt w tej kwestii odgrywa pytanie o obecne możliwości sztuki i kultury w współtworzeniu procesu rozwoju społecznego.
W Stralsund festiwal znalazł miejsce z dala od dużych kulturowych metropolii, które dzięki swojemu spokojowi i niesamowitemu otoczeniu, wspaniale funkcjonuje nie tylko jako laboratorium i pole eksperymentu dla intensywnych procesów produkcji, pracy i wymiany na wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym, ale też jest miejscem, które przyciąga artystów, producentów i kuratorów poprzez swoją bliskość do publiczności, możliwości prezentowania produkcji artystycznych. Festiwal jest stałym punktem kulturalnego programu w północnych Niemczech, który przyciąga międzynarodową publiczność. W ostatnich latach dużą rolę w rozwoju festiwalu odegrały kooperacje z podobnie pracującymi instytucjami w kontekście europejskim i międzynarodowym. Od 1988 roku festiwal jest finansowany m.in.: z budżetu ministerstwa kultury landu Mecklenburg-Vorpommern i miasta hanzeatyckiego Stralsund. Od trzech lat finansowo wspiera go także Kulturstiftung des Bundes (Niemiecka Federalna Fundacja Kultury). Festiwal założyły i kierują nim Gesine Pagels oraz Carsten Stabenow.
strona internetowa


Uniwersytet Sztuk Pięknych, Berlin

kierunek Sound Studies – komunikacja akustyczna
Kierunek Sound Studies – komunikacja akustyczna to odpłatny kierunek studiów uzupełniających, który od kwietnia 2006 roku po proponuje kształcenie w dziedzinie pracy nad dźwiękiem w różnych sferach zawodowych, np.: artystycznej, publicystycznej, organizacyjnej i konceptualnej. Studia trwają 4 semestry i towarzyszy im intensywny, osobisty trening z mentorem. Celem studiów jest nabycie umiejętności opisywania, analizowania i oceniania otoczeń dźwiękowych różnego rodzaju od medialnego, architektonicznego, urbanistycznego do reklamowego oraz realizowania akustycznych interwencji, modyfikacji i transformacji takowego otoczenia w akustycznej koncepcji. Podstawę kierunku stanowią cztery przedmioty - antropologia dźwięku, ekologia dźwięku, audytywne kształtowanie mediów oraz akustyczna koncepcja. W przeciągu czterech semestrów studenci wybierają jedną specjalizację w obrębie tych przedmiotów i zdają z niego egzamin. W latach 2002-2005 kierunek ten był opracowywany i testowany w ramach badań BMBF.
strona internetowa


Uniwersytet Wrocławski

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej funkcjonuje w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego od 1 stycznia 2002 roku. Prowadzi 3-letnie studia licencjacie. Z dniem 1 października 2005 roku zostały utworzone 2-letnie uzupełniające studia magisterskie. Katedra prowadzi także Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją. Obecnie w Katedrze studiuje 645 studentów. W roku akademickim 2006/2007 Katedra przekształci się w Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – trzeci w Polsce, po Warszawie i Krakowie, publiczny tego typu instytut. W Katedrze zatrudnionych jest na stałe siedmiu profesorów i dziesięciu adiunktów. Bezpośrednim przygotowaniem do zawodu zajmują się prowadzący zajęcia praktycy: dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjny, specjaliści od: komunikacji społecznej, promocji i reklamy, podstaw komputerowego redagowania tekstów, nauki o gatunkach dziennikarskich i etyki dziennikarskiej. Katedra posiada również własną serię wydawniczą ,,Nowe media – nowe w mediach”. Od dwóch lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Mediów (http://www.mediafestival.pl). W studio radiowym powstaje cykliczny program radia
internetowego pt. ,,Zwrotnica”. Współpraca z Universität der Künste w Berlinie zaowocowała powołaniem do życia artystycznego Radio_Copernicus.
strona internetowa


Warszawska Jesień - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej

Warszawska Jesień to jedyny polski festiwal poświęcony współczesnej muzyce poważnej o międzynarodowej randze i prestiżu. Jest miejscem prezentacji najnowszej twórczości polskiej i zagranicznej znaczących dzieł drugiej połowy XX wieku. Kreuje wydarzenia artystyczne i kulturowe poprzez zamawianie utworów, prawykonania, debiuty twórców i wykonawców. Festiwal prezentuje wielość zjawisk i tendencji: od dźwiękowego radykalizmu rodem z tradycji webernowskiej, poprzez nurty odwołujące się do muzyki przeszłości lub kultur tradycyjnych, aż po audio art, live electronics czy instalacje dźwiękowe. Dorobek festiwalu, jego prawie 50-letnia tradycja sprawiają, że w sposób istotny kształtuje on pejzaż kulturalny Polski i jest odwiedzany przez młodą publiczność Warszawy oraz turystów zagranicznych. W ramach 49. edycji Warszawskiej Jesieni, która odbędzie się w dniach 22 – 30 września 2006, zaplanowanych jest ponad 20 koncertów, warsztatów oraz imprez towarzyszących.
strona internetowa

miejsca imprezy
Stralsund, Warzsawa, Berlin, Wrocław
terminy imprezy
Stralsund: 15 lipiec - 21 sierpień 2005
Warszawa: 1 - 30 wrzesień 2005
Berlin: 1 - 30 listopad 2005
Wrocław: 1 - 31 grudzień 2005
instytucje uczestniczące
Universität der Künste, Berlin
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław