Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig - 1

Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig

[ program towarzyszący wystawie w Gdańsku ]
Niekochane dziedzictwo?

Wystawie w Gdańsku towarzyszy sympozjum pt. „Niekochane dziedzictwo?”, które odbywa się w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. W dyskusji na temat postrzegania nowoczesnej architektury uczestniczają: Stefan Chwin (pisarz), Jacek Dominiczak (architekt, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) Jacek Friedrich (historyk sztuki i kurator wystawy „Niechciane dziedzictwo”), Artur Kostarczyk (historyk architektury, Uniwersytet Gdański), Wojciech Targowski (filozof, Uniwersytet w Gdańsku) oraz Donald Tusk (ówczesny Wicemarszalek Sejmu), moderator: Józef Tarnowski (filozof, Uniwersytet Gdański).
miejsce
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
Oper Leipzig
terminy imprez
Gdańsk: 15 kwiecień - 29 maj 2005,
Lipsk: 6 maj - 9 lipiec 2005
instytucje
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
Experimentale e.V., Lipsk

Niekochane dziedzictwo?
sympozjum towarzyszące wystawie
16 kwiecień 2006 r.