Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig - 1Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig - 2

Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig

[ uczestnicy ]

Dr. Marta Doehler-Behzadi

Marta Doehler-Behzadi urodziła się w 1957 roku. Ukończyła wydział architektury i budownictwa na Wyższej Szkole Architektury i Budownictwa (HAB) w Weimarze. Po studiach pracowała w Biurze Głównego Architekta miasta Lipsk, następnie w Bauakademie w Berlinie Wschodnim i ponownie w Lipsku w miejskim Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. Od 1991 roku jest wolnym architektem. W 1993 roku wraz z Iris Reuther założyła w Lipsku Büro für urbane Projekte. Więcej informacji o pracy dr Marta Doehler-Behzadi oraz działalności Büro für urbane Projekte znajdą Państwo na stronie:
www.urbaneprojekte.de.


dr Jacek Friedrich

Urodzony w 1965 roku w Gdańsku. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę doktorską na Uniwersytecie Gdańskim poświęcił architekturze Gdańska po 1945 roku. W swoich badaniach podejmuje problematykę z pogranicza historii architektury i historii kultury. Jest autorem książki „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku” (Gdańsk 1995). Jest też pomysłodawcą i współautorem wystawy poświęconej architekturze Gdańska i Sopotu w XX wieku pt. Niechciane dziedzictwo, które zostanie zaprezentowane w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w kwietniu 2005 roku. Tematem tej wystawy jest ukazanie architektury XX wieku Gdańska i Sopotu w nowym świetle. Najnowszy projekt dr Friedricha to przewodnik po Gdańsku dla dzieci.


Lena Prents

Urodzona w 1972 roku w Mińsku. W latach 1989-1994 studiowała filologię niemiecką i angielską w Mińsku. W latach 1994-2000 studiowała germanistykę i historię sztuki w Berlinie. Pracowała w muzeum Guggenheim w Berlinie i Bauhaus-Museum w Weimarze.
Była stypendystką Kulturstiftung Sachsen dla młodych kuratorów przy Galerie für Zeitgenössische Kunst w Lipsku. Tam też pracowała jako asystentka projektu „Heimat Moderne“.
Jej zainteresowania objemują przede wszystkim historię architektury i designu, czesnej sztuki oraz sztuki filmu z Europy Wschodniej.


Wojciech Szymański

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk


Agnieszka Wołodźko

Urodzona w Gdańsku w 1961 roku. Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako artysta, krytyk sztuki i kurator wystaw. Zatrudniona w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jako kurator i koordynator programowy. Obecnie jej zainteresowania koncentrują się wokół takich problemów jak: mobilność jednostek w epoce globalnej, relacje pomiędzy cywilizacją miejską a naturą, nowoczesne koncepcje przestrzeni miasta.

miejsce
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
Oper Leipzig
terminy imprez
Gdańsk: 15 kwiecień - 29 maj 2005,
Lipsk: 6 maj - 9 lipiec 2005
instytucje
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
Experimentale e.V., Lipsk

Niechciane dziedzictwo
Kuratorzy: Jacek Friedrich, Wojciech Szymański, Agnieszka Wołodźko (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk),
Moderne Heimat, Leipzig
koncepcja: Marta Doehler-Behzadi i Iris Reuther