Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig - 1

Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig

[ instytucja ]

Experimentale e.V., Lipsk

Experimentale e.V to stowarzyszenie, w którego skład wchodzi pięć instytucji i grup z Lipska. Wspólnie zainicjonowali projekt „Heimat Moderne“, którego celem jest ukazanie obecnego znaczenia dziedzictwa modernizmu dla tożsamości Lipska, pod względem architektonicznym, społecznym oraz kulturowym. W projekcie uczestniczą następujące instytucje:
Büro für Urbane Projekte – zajmuje się koncepcjami planowania miasta i regionu przede wszystkim w Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii. Forum Zeitgenössische Musik Leipzig (FZML) to z kolei stowarzyszenie, które rozumie się jako skupisko różnych aktywności związanych z twórczością muzyki współczesnej. Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) stanowi przestrzeń wystawienniczą dla współczesnej sztuki i jest muzeum sztuki tworzonej po 1945 roku. Fundacja jest finansowana przez Saksonię, miasto Lipsk i mecenasów galerii. General Panel to kooperacja lipskich artystek i artystów oraz naukowców związanych z architekturą, planowaniem miasta i przestrzeni, socjologią, fotografią, sztuką plastyczną i publicystyką. W skład grupy wchodzą Thomas Fichtner, Jens Fischer, Katja Heinecke, Reinhard Krehl, Anne König, Silke Steets, Jan Wenzel i Kai Wenzel. raum4 to natomiast platforma zajmująca się artystyczną dyskusją z codziennością.
strona internetowa


Łaźnia - Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia istnieje dopiero od 1998 roku, ale jest najlepiej rozpoznawalną instytucją wystawienniczą w Trójmieście. Nie ma też konkurencji w całym pasie Polski północnej. Centrum mieści się w budynku dawnej łaźni Dolnego Miasta - stąd jego nazwa. W naszym dorobku mamy kilkadziesiąt wystaw sztuki najnowszej z Polski i całego świata. Poza programem wystawienniczym realizujemy szereg programów, których celem jest przybliżanie tego, co najbardziej istotne i interesujące w świecie sztuki.
SPA: Spektakularne Prezentacje Artystyczne to cykliczne prezentacje najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze - koncerty, filmy, wykłady, debiuty młodych artystów, towarzyszące naszym głównym wystawom.
strona internetowa

miejsce
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
Oper Leipzig
terminy imprez
Gdańsk: 15 kwiecień - 29 maj 2005,
Lipsk: 6 maj - 9 lipiec 2005
instytucje
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
Experimentale e.V., Lipsk