Ewa Partum: Legalność przestrzeni
Ewa Partum: Legalność przestrzeni
Życie nad granicą
Wraz z najnowszym rozszerzeniem UE jej wschodnia granica przesunęła się o spory kawałek na wschód, gdzie przy niewielkim ruchu transgranicznym z Ukrainą i Białorusią ludzie utrzymują się głównie z przemytu – podczas gdy z północnymi państwami ościennymi nawiązuje się współpracę przy międzynarodowych projektach. W tych warunkach niezwykle powoli rodzi się wzajemne zaufanie między starymi nowymi sąsiadami, czy to na południowym wschodzie, czy też w basenie Morza Bałtyckiego. Czy na przekór dawnej rywalizacji między północnymi sąsiadami w regionie nadbałtyckim powstanie nie tylko ożywiona strefa handlowa, ale i nowa kulturowa i regionalna tożsamość? Także w samym społeczeństwie przesuwają się granice między tradycją a nowoczesnością, między pokoleniami, wywierając wpływ na społeczne pojmowanie kultury – twórcy kultury podróżują na tych terenach granicznych.

Koncert Hip Hopowy: Tworzywo Sztuczne (PL) i Puppetmastaz (D)

Pomerania i Bałtyk - Euroregiony przyszłości

Polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego jest piękne. Nad jego nieskończenie długich białych plażach spotkania młodzieży z Polski i Niemiec stają się niezapomnianym doznaniem na wspólną przyszłość. Coś się tu dzieje!

Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Niech ściana nie dzieli

Na wschodniej granicy UE nie tylko słońce wschodzi i zachodzi wcześniej. Wspólny takt trzeba dopiero odnaleźć, nie wszystko zależy od długości geograficznej. Na tropach mitu o dzikim wschodzie.

projekty na ten temat:
Ambassadors – program badawczy
[ Pobyty robocze artystów i kuratorów wystaw w kraju sąsiada ]
Koncert Hip Hopowy: Tworzywo Sztuczne (PL) i Puppetmastaz (D)
[ Impreza rozpoczynająca „Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006“ we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach ]
TRANSFER!
[ Polsko-niemiecki projekt teatralny na temat ucieczki i wypędzenia autorstwa Jana Klaty ]
Odra-Oder. Region nadodrzański w Europie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
[ wystawa i konferencja ]