Pułapka na myszy - 1Pułapka na myszy - 2

Pułapka na myszy

[ uczestnicy ]

Aneta Szyłak

Aneta Szyłak, kurator i krytyk sztuki, obecnie Dyrektor Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku, innowacyjnej organizacji stymulującej debatę nad współczesną kulturą wizualną. Jest wiceprezesem Fundacji Wyspa Progress, artystycznej organizacji pozarządowej założonej w 1994 roku. Współautorka koncepcji Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nad którego założeniem pracowała w latach 1995-1998 i do powołania którego doprowadziła w 1998 roku. W latach 1998-2001 pracowała jako dyrektor tej instytucji. Aneta Szyłak była stypendystką m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, ArtsLink, Trust for Mutual Understanding, Milton & Sally Avery Art Foundation, Kittredge Educational Fund oraz Ministra Kultury i Sztuki. Odbyła staże kuratorskie w Art in General [1998] oraz International Studio & Curatorial Program (ISCP) w Nowym Jorku [2001-2002] oraz we Frac Lorraine w Metz [2004]. Była kuratorką wielu wystaw, jak np. „Strażnicy Doków” w Instytucie Sztuki Wyspa, „Palimpsest Muzeum” – Łódź Biennale w Pałacu Poznańskiego w Łodzi, „BHP” w Instytucie Sztuki Wyspa, Dialog Loci na terenie dawnej twierdzy w Kostrzynie nad Odrą [wszystkie w 2004], Architectures of Gender. Contemporary Women’s Art in Poland” w SculptureCenter w Nowym Jorku [2003], „Displacement/This Placement” w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie [1997], „Idea Paikka/Paikkan Idea” w Nokia Cable Factory w Helsinkach [1997], „Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska”, „Where Are You From?” – VII Rauma Biennale Balticum w Rauma (Finlandia) [1998], „Public Relations. Sztuka z Gdańska” [1999], „All You Need Is Love” i „Drogi do Wolności” [2000].
Jej liczne publikacje pojawiały się m.in. na łamach ArtKrush, Art Journal, n.paradoxa, Praesens oraz książkach i katalogach poświeconych sztuce współczesnej. Jest redaktorem polskiej sekcji czasopisma Praesens oraz członkiem rady redakcyjnej belgijskiego magazynu A Prior. Jest współredaktorką książki „Wyspa. Miejsce Idei. Idea Miejsca” [1995]. Jest członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA [od 2000 roku] i wiceprezeską jego Sekcji Polskiej [od 2003 roku] oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Kuratorów IKT [od 2005].


dr Andrzej Szczerski

Urodzony w 1971 roku w Krakowie. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie obecnie jest docentem oraz kierownikiem programu studiów doktoranckich. W 2003 roku pracował jako docent w instytucie historii sztuki na Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem, natomiast w 2004 roku w School of Art History der University of St. Andrews w Szkocji.
Ponadto jest członkiem gremium doradców Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Jego badania obejmują sztukę środkowoeuropejską XX wieku, stosunki między Wielką Brytanią a Europą Środkowowschodnią na początku XX wieku, polską sztukę po 1945 roku, historię designu oraz metodologię historii sztuki. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach i katalogach. W 2002 roku opublikował monografię „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900". W 2003 roku był konsultantem wystawy „Der neue Staat. Zwischen Experiment und Repräsentation. Polnische Kunst 1918-1939“ w wiedeńskim Leopold Museum. W latach 2002-2005 był kuratorem serii wykładów „Designing Modernity“, organizowanym przez Instytut Goethego i British Council w Krakowie.

miejsce imprezy
Instytut Sztuki WYSPA/Fundacja Wyspa Progress, Gdańsk

termin imprezy
15-16 październik 2005

instytucja uczestnicząca
Instytut Sztuki WYSPA, Gdańsk www.wyspa.art.pl
kuratorzy konferencji
Aneta Szyłak i Andrzej Szczerski