Pułapka na myszy - 2

Pułapka na myszy

[ Międzynarodowa konferencja o postawach wobec instytucji we współczesnych praktykach kuratorskich ]
Pamięci Rube Goldberg

Uczestnicy konferencji
Barnabas Bencsik, Nicolas Bourriaud, Sebastian Cichocki, Hedwig Fijen, Maria Hussakowska, Maria Lind, Dorota Monkiewicz, Sune Nordgren, Nicolas Schafhausen, Barbara Steiner, Jaroslaw Suchan, Andrzej Szczerski, Aneta Szyłak, Thomas Wulffen

Pochwycenie artysty, kuratora a czasem i samego dzieła sztuki poprzez kontekst złożonej i ustrukturowanej motoryki instytucjonalnej jest więcej niż powszechnym przekonaniem. Dostępność funduszy na spektakularne projekty instytucjonalne wystawia zawodowców zajmujących się sztuką w grze pomiędzy wypełnianiem publicznych oczekiwań i realizacją indywidualnych idei. Skupiając się na tym kulturowym fenomenie konferencja „Pułapka na Myszy” gromadzi kuratorów pracujących w i poza oficjalnymi strukturami życia artystycznego oraz teoretyków i historyków sztuki. Wielu z nich posiada kompetencje zarówno w dziedzinie teorii jak i praktyce. Celem konferencji jest pogłębienie dzisiejszej instytucjonalnej refleksji i praktyki.

Termin „Pułapka na Myszy” jest w tym kontekście używany w zestawieniu z ideami maszynerii autorstwa Rube Goldberga, które miały wpływ na wyobraźnię wielu osób, poczynając od artystów a kończąc na twórcach gier komputerowych. Sama idea wielkiej i śmiesznej maszynerii, która służy osiąganiu miernych rezultatów wydaje się być stosowną metaforą dwuznaczności, z jaką postrzegane są dzisiaj instytucje artystyczne.

A jednak przynęta znajdująca się w pułapce, czyni ją wabiącą i atrakcyjną. Pytanie, jakie stawia ta konferencja dotyczą pozycji kuratora pracującego wewnątrz takiej struktury i poza nią. Jak można pokonać ograniczenia instytucjonalizacji? Czy istnieją jakieś wywrotowe strategie które pozwalają niezależnemu kuratorowi współpracować z taką strukturą? A co się dzieje, gdy niezależny kurator staje się częścią, a nawet przełożonym instytucji? Jak artyści mogą wymijać granice działania instytucjonalnego? I jakie są nowe koncepcje i przykłady instytucji, anty-instytucji i quasi-instytucji?

Celowo ulokowana w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku - eksperymentalnym, quasi-instytucjonalnym środowisku refleksji nad kulturą wizualną – konferencja pojawia się w Polsce w kontekście gorącej debaty na temat utworzenia muzeum sztuki współczesnej w Warszawie oraz regionalnych kolekcji sztuki, mających stać się zaczątkiem przyszłych lokalnych muzeów. Pośród rozlicznych konferencji, właśnie ta ma za zadanie stać się teoretycznym i praktycznym punktem odniesienia dla krajowej dyskusji, przynosząc międzynarodowy kontekst podobnych debat za granicą. Ma także intencję podminować konwencjonalne idee i strategie w polu działania instytucjonalnego.

Zbior tekstów
„The Mousetrap.
On dealing with institutions in contemporary curatorial practice”
Pod redakcją: Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk
Revolver Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt nad Menem
Publikacja ukaże się w grudniu 2006, w języku angielskim.

Logo © Twożywo
miejsce imprezy
Instytut Sztuki WYSPA/Fundacja Wyspa Progress, Gdańsk

termin imprezy
15-16 październik 2005

instytucja uczestnicząca
Instytut Sztuki WYSPA, Gdańsk www.wyspa.art.pl
temat:
Miasta pełne uroku i miejsca upiorne
projekty na ten temat:
Futuryzm miast przemysłowych – Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty
[ wystawa ]
Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig
[ Oblicza architektonicznego modernizmu w Gdańsku, Sopocie i Lipsku: wystawa ]
Ewa Partum: Legalność przestrzeni
[ Prace 1965–2005 ]

kuratorzy konferencji
Aneta Szyłak i Andrzej Szczerski