Ewa Partum: Legalność przestrzeni - 1Ewa Partum: Legalność przestrzeni - 2

Ewa Partum: Legalność przestrzeni

[ wystawa ]
wystawa – publikacja – warsztaty

Ewa Partum: Legalność przestrzeni stanowi rodzaj nietypowej, synchronicznej retrospektywy twórczości Ewy Partum, wybitnej polskiej artystki sztuki konceptualnej i feministycznej. Kariera Partum rozpoczęła się w 1965 roku. W latach 80-tych pod wpływem Stanu Wojennego na zaproszenie Wolfa Vostella wyjechała z Polski i osiadła w Berlinie. Gdański projekt przedstawia współczesne spojrzenie na prace artystki. Jej twórczość pozostaje nadal w niewystarczającym stopniu zbadana w polskiej refleksji dotyczącej sztuki konceptualnej i jest praktycznie nieobecna w polskich kolekcjach sztuki współczesnej. Zadaniem projektu, który obejmuje wystawę, publikację, warsztaty i dyskusję panelową jest zaburzenie historycznego i fragmentarycznego rytmu recepcji jej twórczości i zrekonstruowanie najważniejszych, oryginalnych i innowacyjnych wątków jej pracy. Jednocześnie, ze względu na specyfikę materiału, projekt podejmuje problem dokumentacji sztuki efemerycznej i zapyta o rolę dokumentu, zapisu i odtwarzania oraz sięgnie do materiałów archiwalnych by poszerzyć pole recepcji sztuki Ewy Partum.

Tytuł projektu został zaczerpnięty z instalacji konceptualnej dokonanej przez Partum w 1971 roku na Placu Wolności w Łodzi. Nazwa stanowi również konceptualne narzędzie, które nasuwa pytanie o obecność artystki i kobiety w dyskursie publicznym od początku lat 60-tych XX wieku do współczesności. Umożliwia przyjrzenie się zagadnieniu percepcji sztuki feministycznej i konceptualnej oraz wpływu publicznego wizerunku artystki na interpretacje jej sztuki. Stąd na wystawie pojawią się liczne zapisy dokumentalne, związane przede wszystkim z performancami i osobistymi wypowiedziami artystki a także materiałami dokumentalnymi, które próbowały w latach 70-tych i 80-tych odnieść się do fenomenu Partum. Choć wystawa w głównym stopniu obejmuje wcześniejsze prace, przedstawiono także ostatnie projekty, które ukazują istotne przesunięcie zainteresowań artystki, szczególnie widoczna jest krytyka stosunków gospodarczych i politycznych.
Spośród imponującego dorobku artystki oraz związanych z jej twórczością materiałów dokumentalnych wybrano takie, które definiują obecność kobiety w przestrzeni publicznej oraz zakreślają osobistą przestrzeń artystki. Wystawa w Instytucie Sztuki Wyspa pokaże najistotniejsze obszary twórczości Partum oraz specyficzne relacje pomiędzy tymi sferami. Wytworzy relacje zarówno wobec tradycji konceptualnej, jej muzealizacji jak i specyficznej lokalizacji wystawy w Stoczni Gdańskiej. Wystawa wyjdzie też na zewnątrz Instytutu Sztuki Wyspa i wkroczy w przestrzeń publiczną, konfrontując historyczne prace z nową rzeczywistością kulturową i polityczną. Wytworzone w ten sposób nowe sensy prezentacji umożliwią spojrzenie na tą wciąż niezwykle aktualną, podejmującą istotne pytania twórczość.

Wystawie towarzyszą warsztaty dla młodych performerów prowadzone przez historyczkę sztuki Berenikę Partum, córkę artystki. Skupją się na analizie i odtworzeniu wczesnych performansów Ewy Partum oraz przeniesieniu ich w nowy kontekst artystyczny, polityczny i architektoniczny. Sama artystka uczestniczy w części warsztatów.

Monografia „Ewa Partum” zawiera teksty obydwu kuratorek Anety Szyłak oraz Doroty Monkiewicz, a także: prof. Grzegorza Dziamskiego, prof. Andrzeja Turowskiego, Łukasza Rondudy i Angeliki Stepken. Książka prezentuje różnorodność spojrzeń na dorobek Ewy Partum i zawiera zarówno precyzyjne informacje o jej twórczości, zwłaszcza chronologiczne oraz szereg wątków obecnych w twórczości artystki.

monografia
„Ewa Partum“
wydawca: Aneta Szyłak i Ewa Tatar, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk
Revolver Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt nad Menem
Publikacja ukaże się w grudniu 2006 roku w języku polskim i angielskim.

miejsce imprezy
Wyspa Institute of Art, Gdańsk

termin wystawy
17 czerwiec – 24 wrzesień 2006
wernisaż: 17 czerwca 2006, godz. 19:00
warsztaty: 1–7 czerwiec 2006

instytucja uczestnicząca
Fundacja Wyspa Progress, Gdańsk
wystawa
Warsztaty dla młodych performerów
Publikacja