PDF / RadioSimulator - 1

PDF / RadioSimulator

[ instytucja ]

Kronika, Bytom

Kronika to centrum sztuki, którego celem jest eksplorowanie powiązań między współczesną teorią i praktyką artystyczną a muzyką, teatrem, filmem, dizajnem i architekturą. Istotną częścią działalności instytucji jest realizacja projektów w przestrzeni publicznej oraz współpraca z ośrodkami sztuki w Polsce i zagranicą. Program realizowany jest poprzez wystawy, publikacje, koncerty, dyskusje, warsztaty. Od wiosny 2006 Kronika prowadzi program pobytów rezydencyjnych dla artystów i kuratorów.
strona internetowa

miejsca imprez
Bytom, Kraków
terminy
Bytom: 13-19 listopad 2006, Galeria Kronika
Kraków: 20-26 listopad 2006, Klub Pauza, Festiwal Unsound
instytucje uczestniczące
KULTURA MIEJSKA / CITY CULTURE Association, Gdańsk
Kronika, Bytom