SFX: Publiczność - Spontane Öffentlichkeiten - 1

SFX: Publiczność - Spontane Öffentlichkeiten

[ instytucja ]

Westfälischer Kunstverein, Münster

Położony w Münster Westfälischer Kunstverein, założony w 1831 roku zaliczany jest do jednego z najstarszych, i wraz z około 1000 członkami, do jednego z największych stowarzyszeń artystycznych w Niemczech. Został powołany do życia jako prywatna inicjatywa obywateli, która stawiała sobie za cel zbieranie i utrzymywanie zagrożonej wówczas przez sekularyzację sztuki. Nastawienie ma sztukę współczesną pojawiło się na przełomie wieku, a wyraźny charakter przybrało po Drugiej Wojnie Światowej. W tej kwestii Kunstverein posiada istotną pozycję łączącą między produkcją sztuki a dyskusją na jej temat. Poprzez wystawy międzynarodowej współczesnej sztuki z jednej strony pokazuje, o czym sztuka i artyści dziś dyskutują, z drugiej strony zaś daje szansę odwiedzającym zrozumienia i ocenienia, jakie znaczenie ta sztuka może mieć w społeczeństwie.
strona internetowa

miejsce imprezy
Westfälischer Kunstverein, Münster

termin
3 wrzesień - 30 październik 2005

instytucja uczestnicząca
Westfälischer Kunstverein Münster